Στρυμωγμένη σε μια γωνιά: Η Σκοπιανή Κωμικό-τραγωδία

Γνώμη:

Άγγελος Κωστόπουλος, Συνεργάτης, Νάκου & Συνεργάτες

Οι “Σκοπιανοί”, όπως εμείς οι Έλληνες, αποκαλούμε τους ανθρώπους που ζουν στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δημιούργησαν μια εθνική ταυτότητα, φοβούμενοι μήπως αποσυντεθούν στις φυσικές τους φυλετικές και εθνικές περιφέρειες που συνορεύουν με αυτήν την μικρή Βαλκανική χώρα.

Όταν η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι ελίτ αυτής της νότιο Γιουγκοσλαβικής επαρχίας συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να δημιουργήσουν μια νέα εθνική συνείδηση ή να εξαφανιστούν. Για να επιτύχουν το στόχο τους για αυτοσυντήρηση, αναθεώρησαν την “ιστορία” ισχυριζόμενοι ότι ήταν απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. «Βάπτισαν» την ομιλούμενη βουλγαρική γλώσσα τους ως «μακεδονική», όπως και οι Φλαμανδοί Βέλγοι την
Ολλανδική ως «Φλαμανδικά».

Όλες αυτές οι ανοησίες θα είχαν προκαλέσει λίγη ανησυχία, αν οι ελίτ των Σκοπίων δεν είχαν θίξει τους Έλληνες, δημοσιεύοντας χάρτες που δείχνουν ως πρωτεύουσα τους την Θεσσαλονίκης και οικοδομώντας το Μέγα Αλέξανδρο “Disneyland” στο κέντρο των Σκόπιων. Και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιθυμώντας να κλείσουν το θέμα της Σερβίας, αναγνώρισαν την Μακεδονία ως μια νέα κυρίαρχη οντότητα, έφεραν τους Έλληνες προ διλήμματος.

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν και πάλι μια αναζωογονητική Ρωσία που είναι πρόθυμη να δηλώσει την παρουσία της σε περιοχές που επικαλύπτονται με τα αμερικανικά συμφέροντα. Η περιοχή των Βαλκανίων είναι και πάλι θέατρο συμφερόντων. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ έχει επεκταθεί από χώρα σε χώρα στην περιοχή μας και οι φίλοι μας Σκοπιανοί βρίσκονται στη λίστα αναμονής για να συμμετάσχουν.

Προφανώς αυτή είναι μια κατάσταση «win – win» για τη Δύση και
τους βόρειους γείτονές μας. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της φαρσοκωμωδίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και οι Σκοπιανοί μας φίλοι δεν έλαβαν υπόψη τον ελληνικό λαό. Εξέτασαν μόνο τις δεσμεύσεις κλειστής πόρτας της
ελληνικής κυβέρνησης και υποψιάζομαι και της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κοντός ψαλμός αλληλούια: Στις 21 Ιανουαρίου 2018, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα συγκεντρωθεί στη Θεσσαλονίκη και θα απαντήσει σε αυτό το τραγέλαφο και θα βάλει ένα καρφί στο φέρετρο αυτής της κωμικό-τραγωδίας.

Σημείωση: Ο Άγγελος Κωστόπουλος είναι συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Νάκου & Συνεργάτες στην Αθήνα και πρώην αξιωματικός του στρατού των ΗΠΑ, και απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου του Ελληνικού Στράτου.

ENGLISH

Opinion
Painted into a corner: The Skopian Comic-Tragedy

Angelos Kostopoulos, Partner, Nakou & Associates Law

The “Skopian’s” as we Greeks refer to the people living in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, have fabricated a national identity in fear of disintegrating into their natural ethic and national constituencies that border this very small Balkan country.
When Yugoslavia disintegrated in the early 90’s, the elite of this province realized that they had to create a new national conscience or disappear. To achieve their goal of self-preservation, they revised their “history” by claiming to be descendants of the ancient Macedonians and Alexander the Great; they
“baptized” their spoken Bulgarian vernacular as “Macedonian,” the same way the Flemish Belgians call their Dutch – “Vlaams.”
All this nonsense would have raised little concern if the Skopian elite had not antagonized the Greeks by publishing maps showing Thessaloniki as their capital and building an Alexander the Great “Disneyland” in Skopia. And when the United States, desiring to put the Serbian conflict to bed, recognized Macedonia as a new sovereign entity, they forced the Greeks into a dilemma.
Today, the United States is again faced with a resurgent Russia that is eager to flex its muscle in areas that overlap with American interests. The Balkan region once again is a theater of contending interests.
NATO membership has been extended to country-after-country in the region and our Skopian friends are on the waiting list to join. Obviously a win-win situation for the West and our northern neighbors.
But in the course of this masquerade, the United States, NATO and our Skopian friends have not taken into consideration the Greek people. They have only considered the closed door commitments of the Greek government, and I suspect, the Greek opposition party leadership.
It ain’t over ‘til the fat lady sings: On the 21st of January 2018, the Greek people, gathered in Thessaloniki will reply to this masquerade and put a nail in the coffin of this comic-tragedy.

Note: Angelos Kostopoulos, is a Partner at the Nakou & Associates Law firm in Athens, Greece and a former US Army Foreign Area Officer, and graduate of the Hellenic Army Supreme War College.