«η Αρχιεπισκοπή Αμερικής επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

«Η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας, έτσι ώστε μέσα από τη σχολαστική εναρμόνιση με αυτές τις θεσμοθετημένες αρχές να μπορεί να υπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των πιστών.

Τον μήνα Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους, η Αρχιεπισκοπή ανέθεσε στην ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία Kiwi Associates, να ξεκινήσει ειδική έρευνα στα αρχεία μισθοδοσίας για τα έτη 2016 και 2017. Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες μισθολογικές αποκλίσεις σε σχέση με πρώην προσωπικό της Αρχιεπισκοπής.

«Αυτή η ανακάλυψη», δήλωσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αντώνιος, Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, «οδήγησε την Αρχιεπισκοπή να διεξάγει άμεσα ενδελεχή έρευνα αναφορικά με τα έξοδα μισθοδοσίας και πιστωτικών καρτών για την τελευταία 5ετία, δηλαδή μεταξύ της ενάρξεως του 2013 και του τέλους του 2017. Αυτή η ξεχωριστή έρευνα αποκάλυψε σημαντικές και πρωτοφανείς παρατυπίες», εξήγησε ο Επίσκοπος. «Η έρευνα αυτών των θεμάτων συνεχίζεται».

Σύμφωνα με προηγούμενες κοινοποιήσεις, αρχής γενομένης τον Απρίλιο 2017, η Αρχιεπισκοπή επέβαλε κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους σε θέματα μισθοδοσίας υπό αυστηρή εσωτερική επιτήρηση και περιοδικούς ανεξάρτητους ελέγχους, κάτι που είναι πλέον μόνιμη πρακτική. Η Αρχιεπισκοπή υιοθέτησε επίσης αυστηρούς ελέγχους σχετικά με την έκδοση και χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών.

«Θα επιδιώξουμε με όλα τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τις αποκλίσεις αλλά, ενώ είμεθα σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε ήδη δημιουργήσει μακράν ισχυρότερους λογιστικούς ελέγχους, επιπλέον επιτήρηση και αυστηρές πρακτικές διαφάνειας», συνέχισε ο Θεοφιλέστατος. Και τόνισε: «Αυτοί που επιζητούν να αποσπάσουν την προσοχή από αυτό το σοβαρό ζήτημα ψευδώς κατηγορώντας τον Σεβασμιώτατο ή άλλους, για αδιαφορία στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που βιώνει η Αρχιεπισκοπή, αγνοούν τα γεγονότα ενώ δεν τιμούν καθόλου τον εαυτόν τους».