Η ΑΝΑΠΛΟΥΣ δωρίζει βιβλία στο εσωτερικό και την ομογένεια

Αθήνα.-  Ανακοίνωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, από την ΚΛΕΟΣ Α.Ε., η ΑΝΑΠΛΟΥΣ, για την ενημέρωση Σχολικών Μονάδων, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σχετικώς με τη δυνατότητα δωρεάς  βιβλίων παιδικής κλασσικής λογοτεχνίας .

ΕΤ-ΚΛΕΟΣ.ΑΝΑ_ΔΩΡΕΑ_ΒΙΒΛΙΩΝ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ.GrEngl-20180129ΕΤ-ΚΛΕΟΣ.ΑΝΑ_ΔΩΡΕΑ_ΒΙΒΛΙΩΝ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ.GrEngl-20180129