Κρατικές εγγυήσεις για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών

Αθήνα.- Υπό το βάρος των πιέσεων που ασκήθηκαν στις τραπεζικές μετοχές τι τελευταίες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τη δημιουργία ενός «μηχανισμού εγγυήσεων» για μέρος των κόκκινων δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι τράπεζες.

Η εγγύηση εξετάζεται να δοθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός φορέα που ονομάζεται Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (Asset Protection Scheme) και στην πραγματικότητα αφορά στη «δέσμευση» κεφαλαίων προκειμένου να λειτουργήσουν ως εγγυήσεις για κόκκινα δάνεια των τραπεζών αντίστοιχου ύψους.

Το «σχήμα» APS στο οποίο καταλήγει η κυβέρνηση είναι να αναλάβει το ίδιο το δημόσιο να δώσει εγγυήσεις για να καλύψει την μελλοντική ζημιά, αν δεν αποπληρωθούν τα δάνεια –ή το μέρος αυτών τουλάχιστον που θα έχουν προεξοφληθεί στην τράπεζα.

Πηγή, εξεύρεσης αυτών των κεφαλαίων μπορεί είναι ακόμη και το Buffer, δηλαδή το μαξιλάρι ασφαλείας των 30 δισ. ευρώ που έχει σχηματιστεί για την κάλυψη του χρέους.

Η λύση αυτή δεν είχε περιληφθεί στο σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων, προκρίθηκε όμως με κριτήριο τις ανάγκες των τραπεζών επειδή δεν υπάρχουν funds για να τις «ελαφρύνουν» από τα «κόκκινα» δάνεια.

Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανισμός εγγυήσεων αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τις αγορές σχετικά με την ανάγκη νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

πηγή:in.gr