ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019

Ελληνικό Σχολείο για Νέους Ομογενείς (18-24 ετών) και για Δασκάλους Ελληνικών

Κυριακή 7 Ιουλίου – Παρασκευή 2 Αυγούστου

 

  • Οργανωτικοί Φορείς: Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Περιφέρεια Πελοποννήσου και πολλοί άλλοι οργανισμοί και άτομα.
  • Σχολικό Πρόγραμμα ενός μηνός όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ελληνική ιστορία, βιώνουν καθημερινά την ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό, και παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα (αρχαρίων,  μεσαίων και προχωρημένων), εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Αρχαία Ολυμπία, στις Μυκήνες, στο Θέατρο της Επιδαύρου (παρακολούθηση αρχαίου δράματος), στην Αρχαία Μεσσήνη, στα μουσεία της Καλαμάτας (Στρατιωτικό, Αρχαιολογικό και Λαογραφικό), στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης και την Ακρόπολη, στον Ταΰγετο και στην ιστορική και γραφική Πύλο.

Απολαύστε τη Μεσσηνία και την όμορφη πόλη της Καλαμάτας

Μάθε, απόλαυσε και γίνε πρεσβευτής του Ελληνισμού!

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η

29η Απριλίου 2019

 
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.panmessinian.com

e-mail: [email protected]

ENGLISH

Greek Summer School in Kalamata 2019

Hellenic School for Youth of Hellenic Descent (18 to 24 years old) and Greek Teachers

 Sunday, July 7 – Friday, August 2

  • Organized by the Panmessenian Federation of USA and Canada, the University of Peloponnese, the TEI of Peloponnese, the Peloponnese Prefecture and many individuals and organizations.
  • A one month summer school program, where participants learn about Hellenic history, civilization, study the Greek language and immerse into the Hellenic life and culture.
  • The program includes: Greek Language lessons at three levels (beginners, intermediate and advanced), educational visits to Ancient Olympia, Mycenae, the Theatre of Epidaurus (to watch a play), Ancient Messene, the Arcaeological Museum of the Acropolis, the museums of Kalamata (Military, Cultural and Archaeological), Mount Taygetos and the historic and picturesque town of Pylos

Experience to the fullest the Province of Messinia and the beautiful city of Kalamata

Learn, enjoy and become an ambassador of Hellenism!

Submit an application by APRIL 29th, 2019

For more information and to obtain an application please

visit our website www.panmessinian.com
e-mail: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email