Νέος επι κεφαλής στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού τοποθετείται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Χρυσουλάκης αναγγέλθηκε ως Γενικός Γραμματέας της ΓΓΑΕ, ενώ γνωστό είναι ότι από το 2004 η θέση του Γενικού Γραμματέα καταργήθηκε επί Υφυπουργίας Παναγιώτη Σκανδαλάκη και μετατράπηκε σε θέση Γενικού Διευθυντή, τίτλο με τον οποίο υπηρέτησαν έκτοτε όλοι οι προκάτοχοι  του κ. Χρυσουλάκη, μέχρι και τον προ μηνών παραιτηθέντα κ. Μιχάλη Κόκκινο.

Βιογραφικό

Ο κ. Χρυσουλάκης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από τις ΗΠΑ και διδακτορικού από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, και είναι Ομότιμος Καθηγητής. Έχει διδάξει σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος.

Έχει διοικήσει Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα καθώς και μεγάλες Ευρωπαϊκές Κοινοπραξίες παραγωγής νέων τεχνολογιών ενώ έχει σημαντικό Διεθνές Διοικητικό και Επιστημονικό έργο.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό των Εθνικών Κέντρων Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Συμβουλίων, Επιτροπών και Συνεδρίων εκτός Ελλάδος. Εχει πλούσιο συγγραφικό έργο.