Έρευνα της Panhellenic Post: Τα προβλήματα των ελληνόγλωσσων σχολείων εξωτερικού -Μέρος Β΄

ΜΕΡΟΣ Β’

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Η Panhellenic Post, με αφορμή την πρόσφατη  ειδική συνεδρίαση της Μόνιμης Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό, με θέμα την Ελληνόγλωσση Παιδεία στο εξωτερικό, παρουσιάζει τις απόψεις έγκριτων εκπαιδευτικών των ελληνόγλωσσων Σχολείων του εξωτερικού.

Χθες, δημοσιεύσαμε το ΜΕΡΟΣ Α’ με τις απόψεις, από το Σικάγο, του εκπαιδευτικού Δημήτρη Γεωργακόπουλου,  Προέδρου του “Athena school” (Ανεξάρτητος Φορέας).

Σήμερα, στο ΜΕΡΟΣ Β΄ παρουσιάζουμε τις θέσεις του Δημοσθένη Τριανταφύλλου, έγκριτου Εκπαιδευτικού και διευθυντή σε ελληνόγλωσσα Σχολεία της Αρχιεπισκοπής -και όχι μόνο- της Νέας Υόρκης. Θα ακολουθήσει αύριο το ΜΕΡΟΣ Γ΄ με τις απόψεις εκπαιδευτικών από ελληνόγλωσσα Σχολεία Ευρωπαϊκών χωρών.

Η ΡΗΡ θα δημοσιεύσει και όσες άλλες απαντήσεις-τοποθετήσεις φθάσουν στο email της, είτε από εκπαιδευτικούς με τους οποίους ήδη έχουμε επικοινωνήσει, είτε από κάθε άλλο αρμόδιο εκπαιδευτικό φορέα του εξωτερικού.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Περνώντας,  από το Σικάγο, στην Νέα Υόρκη,  ο Δημοσθένης Τριανταφύλλου, Ιδρυτικός και πρώτος Διευθυντής του Λυκείου του Αγίου Δημητρίου, Στην Αστόρια, Νέα Υόρκη,  των ΗΠΑ, και δημιουργός του πρώτου απογευματινού κοινοτικού Γυμνασίου με τρεις τάξεις και  της Ελληνο-Αμερικάνικης Ακαδημίας Φιλοδοφίας, Eπιστήμης και Παιδείας, καθώς και πλήθος άλλων σημαντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κάνει επίσης ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και προτάσεις για το θέμα της ελληνόγλωσσης Παιδείας στο εξωτερικό.

Βαθύς γνώστης του αντικειμένου, ο κ. Τριανταφύλλου επικεντρώνεται στο “δια ταύτα”. Και, σε ό,τι αφορά τα Σχολεία της Αρχιεπσικοπής στην Νέα Υόρκη εισηγείται:

Εισηγήσεις του κ. Δημοσθένη Τριανταφύλλου :

Στο Γραφείο Παιδείας Αρχιεπισκοπής να δημιουργηθούν δύο θέσεις:

Α. Διευθυντή ( νεότερος την ηλικία)

Β. Υποδιευθυντή ( προχωρημένης ηλικίας) με πολυετή πείρα στο Αμερικάνικο και Ελληνικό σύστημα στην σχολική διοίκηση και εποπτεία ώστε να συμπληρώνει τις γνώσεις του Διευθυντή. Να είναι ο ένας Υπεύθυνος για τα ημερήσια και ο άλλος για τα απογευματινά Σχολεία.

-Ο Διευθυντής και/ ή ο Υποδιευθυντής να έχουν πείρα στη δημιουργία ενός κοινοτικού σχολείου , δηλαδή να έχουν  ιδρύσει ένα σχολείο!  Επίσης να γίνει συγχώνευση των υφιστάμενων για την εκπαίδευση δύο γραφείων στην Αρχιεπισκοπή.

Επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει η επιλογή του  Διευθυντή και Υποδιευθυντή στο Γραφείο Παιδείας της Αρχιεπισκοπής να γίνεται «από Επιτροπή ανθρώπων που έχουν χρήματα, αλλά όχι  γνώσεις!  Η Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από εκπαιδευτικούς και Διευθυντές που είναι εν ενεργεία τώρα».

Βέβαια, πέραν από τη στελέχωση  του Γραφείου της Αρχιεπισκοπής, υπάρχουν και τα ζητήματα της υλικοτεχνικής υποδομής. Ο κ. Τριανταφύλλλου προτείνει:

Για το θέμα της υλικοτεχνικής υποδομής

1.Καλύτερα σύγχρονα βιβλία εκμάθησης της ελληνικής Γλώσσας. Χρειαζόμαστε βιβλία της σειράς « Κλικ» που αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες.

2,Οι Μητροπόλεις να ιδρύουν ημερήσια σχολεία και περισσότερα απογευματινά σχολεία.

3.Η Αρχιεπισκοπή να προωθήσει την ίδρυση περισσοτέρων Λυκείων.

4.Ίδρυση ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος σε ένα Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο εδώ στη Νέα Υόρκη για την πιστοποίηση και παιδαγωγική κατάρτιση πολλών δασκάλων που είναι ειδικευμένοι σε άλλους πανεπιστημιακούς κλάδους!

Εκπαιδευτικοί

Ένα άλλο καίριο ζήτημα είναι η στελέχωση των ελληνόγλωσσων σχολείων του εξωτερικού με εκπαιδευτικούς. Αποσπασμένους και ομογενείς.

Ειδικότερα για τους πρώτους ο κ. Τριανταφύλλου επισημαίνει:

1.Οι εκπαιδευτικοί που έρχονται με απόσπαση για να διδάξουν Ελληνικά στα Τσάρτερ ή σε δημόσια Αμερικάνικα ή σε ημερήσια σχολεία του συστήματος της Αρχιεπισκοπής  να είναι εξειδικευμένοι στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα.

2.Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με απόσπαση στη Νέα Υόρκη ειδικά είναι τα υψηλά ενοίκια. Θα πρέπει η κάθε Κοινότητα που έχει το προνόμιο να έχει  αποσπασμένους εκπαιδευτικούς να καλύπτει το 100% Ή το 50% του ενοικίου.

3.Το Υπουργείο Παιδείας να στέλνει περισσότερους αποσπασμένους.

4.Να υποστηριχθεί το Ταμείο Αναγνώρισης και Συνταξιοδότησης που ιδρύθηκε στον «Προμηθέα» φέτος, το 2019, και ήδη έχουμε συγκεντρώσει $ 20,000 περίπου.

5.Να υποστηριχθεί η μερική συνταξιοδότηση των δασκάλων των απογευματινών σχολείων .

Οι Κοινότητες

Ελληνόγλωσσα σχολεία έχουν ιδρύσει και Κοινότητες. Γι αυτά ο κ. Τριανταφύλλου υποστηρίζει πως αν βοηθήσει η το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, αν συνδράμει η Αρχιεπισκοπή, αν βοηθήσουν, όμως, και οι ομογενειακές Κοινότητες, αυτό το τρίπτυχο,  θα «απογειώσει» την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Και προτείνει:

1.Οι κοινότητες που έχουν δασκάλους από Ελλάδα με απόσπαση πρέπει να πληρώνουν τουλάχιστον το 50% του ενοικίου και τα έξοδα μετακινήσεως. Η ζωή είναι πολύ ακριβή και οι μισθοί που παίρνουν οι αποσπασμένοι καθηγητές από την Ελλάδα, είναι χαμηλοί.

2.Την ίδια οικονομική υποστήριξη πρέπει να τύχουν και όσοι εργάζονται στα σχολεία Τσάρτερ. Εκεί η αδικία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το Τσάρτερ στον προϋπολογισμό τους, που χρηματοδοτείται από την Αμερικανική Πολιτεία, περιλαμβάνονται και οι μισθοί των δασκάλων εξ  Ελλάδος. Όμως, το Τσάρτερ δεν δίνει τίποτα αλλά τα χρησιμοποιεί για άλλες ανάγκες του σχολείου!

3.Με την συνδρομή και του ελληνικού Κράτους. να δημιουργηθούν μαθήματα ελληνικών σε Αμερικάνικα δημόσια Λύκεια ως επίσης και έδρες σε πανεπιστήμια!

4.Ίδρυση σε 10 χρόνια ενός σύγχρονου ελληνικού Κολλεγίου στη Νέα Υόρκη!

Προγράμματα φιλοξενίας

Όπως επισημαίνει ο κ. Τριανταφύλλου, σε όλα τα περίπου 500 απογευματινά  ελληνικά σχολεία των Κοινοτήτων παρατηρείται μεγάλη μείωση μαθητών στις τάξεις 6η, 7η , 8η   Ένας τρόπος να προσελκύσουμε περισσότερους μαθητές στις τάξεις αυτές θα είναι η δημιουργία του προγράμματος «Γέφυρες με την  Μητέρα Ελλάδα» μέσω των καλοκαιρινών προγραμμάτων της φιλοξενίας των μαθητών της 8ης τάξεως σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα.

Επίσης, καλοκαιρινά προγράμματα φιλοξενίας  μεγάλου αριθμού μαθητών όλων των τάξεων από την Αμερική! Μιλάμε για 100 ή 200 μαθητές κάθε καλοκαίρι.

Και προτείνει: 

1.Καλοκαιρινά επιμορφωτικά προγράμματα για ομογενείς εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο! Το Ινστιτούτο Δωδεκανησιακών  Μελετών Αμερικής αναλαμβάνει την οικονομική κάλυψη των εξόδων για ένα τέτοιο πιλοτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα για δύο εβδομάδες!

2.« Ο Προμηθεύς» ευχαρίστως να αναλάβει σε συνεργασία με άλλους φορείς τα έξοδα παιδαγωγικών σεμιναρίων για ομογενείς εκπαιδευτικούς από Επιμορφωτές από την Ελλάδα!

Καταλήγοντας, ο κ.  Δημοσθένης Τριανταφύλλου, αναφερόμενος στο θέμα που προσφάτως δημιουργήθηκε με την ίδρυση του Λυκείου του Αγίου Δημητρίου και το ρόλο τόσο το δικό του όσο και του Προέδρου Νίκου Ανδριώτη, προτείνει στον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού κ. Αντώνη Διαματάρη, «τώρα που είναι 40 χρόνια από την ίδρυση του Λυκείου, ο κ. Διαματάρης  να τιμήσει τον κ. Τριανταφύλλου και τον κ. Ανδρίωτη για τους ξεχωριστούς αλλά σπουδαίους ρόλους τους στη δημιουργία του Λυκείου. Τον εκπαιδευτικό και πρώτο Διευθυντή και τον κ. Ανδριώτη για την ανοικοδόμηση του νέου κτιρίου το 1982!»

ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ’

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.