Το Βασίλειο των δύο Σικελιών και η Ελληνική Εθνεγερσία (1821-1830)

συνέχειες, ενόψει της μεγάλης επετείου του 2021 (Η)

 

1821-2021

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

 

Το Εικοσιένα υπήρξε ένα κομβικό σημείο στην  ιστορία του διαχρονικού Ελληνισμού αλλά και της ιστορίας της σύγχρονης Ευρώπης. 

Η μελέτη αυτή βασίζεται σε ανεκμετάλλευτα αρχεία και τεκμήρια που παρατίθενται ψηφιακά για πρώτη φορά στον ιστότοπο ΚΕΛΛΙΑΝΟΣ, προκειμένου να εμπλουτιστεί και διευρυνθεί η ιστορική έρευνα και ο επιστημονικά δημόσιος λόγος για το 1821 ενόψει της μεγάλης επετείου του 2021.

Ο ΚΕΛΛΙΑΝΟΣ φιλοξενεί μια νέα προσέγγιση του Εικοσιένα και ένα ψηφιακό αρχείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

 

 

Α Το Βασίλειο των Δύο Σικελιών και οι Μεγάλες Δυνάμεις (1820-1830)

https://kellianos.blogspot.com/2019/03/18211830-2021.html

Β Οι κυβερνήσεις του Βασιλείου των Δύο Σικελιών (1821-1830)

https://kellianos.blogspot.com/2019/04/18211830-2021.html

Γ Η κυβέρνηση του Luigi de’ Medici di Ottajano  (1822-1830)

https://kellianos.blogspot.com/2019/04/18211830-2021_29.html

Δ Οι κυβερνήσεις του Βασιλείου των Δυο Σικελιών και η Ελληνική Προσωρινή Διοίκηση

https://kellianos.blogspot.com/2019/10/18211830-2021.html

Ε Το Βασίλειο των Δύο Σικελιών και η Πύλη

https://kellianos.blogspot.com/2019/11/18211830-m-2021-e.html

ΣΤ Η υποψηφιότητα του Βουρβώνου πρίγκιπα Καρόλου της Κάπουας

https://kellianos.blogspot.com/2019/11/18211830-m-2021.html

Ζ Η διασπορική παροικία της Νάπολης

https://kellianos.blogspot.com/2019/11/18211830-m-2021_13.html

 

H

Οι προξενικές αρχές των Δύο Σικελιών 

στην Ανατολική Μεσόγειο

 


Η κυβέρνηση της Νάπολης διέθετε προξενικές έδρες στα κυριότερα λιμάνια του Αιγαίου και της Μεσογείου που είχαν μεγάλη εμποροναυτιλιακή δραστηριότητα και στα οποία προσορμίζονταν πλοία με σημαία του βασιλείου των Δύο Σικελιών.

Βλ. Lamberto RADOGNA, Storia della Marina mercantile delle Due Sicilie (1734-1860), Mursia 1978. Βλ. επίσης Augusto GΡΑΖΙΑΝΙ, La politica commerciale del Regno delle Due Sicilie, «Atti della Accademia Pontaniana», VI, (1956-1957), Napoli, Giannini Editore, 1958 και Augusto GΡΑΖΙΑΝΙ, Le relazioni commerciali fra il Regno delle Due Sicilie e gli altri Paesi Europei ed Extraeuropei, «Atti della Accademia Pontaniana», VI, (1956-1957), Napoli, Giannini Editore, 1958.

Υποπροξενεία λειτουργούσαν στην Αθήνα, στην Χίο, στα Χανιά, στην Σύρο, στη Μύκονο, στη Μυτιλήνη, στην Κύθνο, στην Τήνο και στην Κύπρο, που υπάγονταν στην δικαιοδοσία του Γενικού Προξένου της Ανατολικής Μεσογείου, με έδρα την Σμύρνη, cavaliere Antonio Girardi.

Οι προξενικοί αυτοί πράκτορες εκπροσωπούσαν ταυτόχρονα κι άλλες κυβερνήσεις·ο υποπρόξενος στα Χανιά, Pietro Capogrosso, ήταν επίσης πρόξενος της Αγγλίας, ο υποπρόξενος στην Σύρο, Natale Vucino, εκτελούσε χρέη υποπροξένου της Γαλλίας, ο υποπρόξενος στη Νάξο Crisante Girardi, διηύθυνε και το αυστριακό υποπροξενείο, ο υποπρόξενος στη Μυτιλήνη, Domenico Sarandelli, ήταν παράλληλα υποπρόξενος της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Αυστρίας, ο υποπρόξενος στην Κύθνο (Thermia), Luca Tarantino,  εκτελούσε και χρέη υποπροξένου της Αγγλίας και της Ισπανίας και, τέλος, ο υποπρόξενος στη Μύκονο, Giorgio Ghizy,  ήταν συνάμα υποπρόξενος της Γαλλίας.

Βλ. ASN, Affari Esteri, 2987, όπου έγγραφο  αρ. 73 της 28ης Οκτωβρίου 1822 του Antonio Girardi.

Έδρα προξενείου των Δύο Σικελιών υπήρχε και στην Κέρκυρα· εκεί υπηρετούσε ο Salvi μαζί με τον Giorgio Balsamo. Υποπρόξενος στην Κύπρο ήταν ο Girolamo Callimery και στην Τήνο ο Ignazio Ruggieri.

Mέχρι το 1815 λειτουργούσε στην Κωνσταντινούπολη διπλωματική αντιπροσωπεία (Legazione) του βασιλείου των Δύο Σικελιών, την οποία διηύθυνε ο Guglielmo Costantino Ludolf (1755-1839).

Tο βασίλειο των Δύο Σικελιών διέθετε από το 1815 έναν Εμπορικό Επιτετραμμένο (Regio Incaricato d’Affari) στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την δεκαετία 1820-1830 υπηρετούσαν εκεί ο Giambattista Navoni και ο Giuseppe Romano. Στην δικαιοδοσία του Επιτετραμμένου στην Κωνσταντινούπολη υπαγόταν το προξενείο της Θεσσαλονίκης που διηύθυνε ο Άγγλος Pietro Chasseaud.

Η κυβέρνηση της Νάπολης διέθετε επίσης Γενικό Προξενείο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Riccardo Fantozzi. Στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας προσορμίζονταν πολλά εμπορικά πλοία με σημαία των Δύο Σικελιών που εκτελούσαν μεταφορές στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο.

Το βασίλειο των Δύο Σικελιών είχε προβεί στη σύσταση πολλών προξενικών γραφείων για να υπερασπίζει τα συμφέροντα της εμπορικής ναυτιλίας και για να διευκολύνει τις θαλάσσιες μεταφορές και το διαμετακομιστικό εμπόριο. Για την εμπορική ναυτιλία των Δύο Σικελιών κατά τα έτη 1823-1829, για τον αριθμό των πλοίων και για την χωρητικότητα σε τόνους βλ. Fr. BALLETTA, Le Due Sicilie e l’Egitto nel secolo XIX, Genève 1979, σσ. 59-101. Η μείωση της σιτοπαραγωγής της Αιγύπτου προκάλεσε μια κάμψη στις ναυλώσεις των εμπορικών σκαφών,  η δε εξέγερση των Ελλήνων είχε προκαλέσει αναπόφευκτα μια στασιμότητα στην διακίνηση εμπορευμάτων στο Αιγαίο.

To βασίλειο των Δύο Σικελιών είχε συνάψει εξάλλου στενές εμπορικές σχέσεις με τις τρεις ηγεμονίες (Reggenze) της Τύνιδας, της Τριπολίτιδας και της Αλγερίας, δεδομένου ότι αλιείς από το Torre del Greco και από το Trapani ασχολούνταν με την προσοδοφόρα αλιεία κοραλλιών στις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Υποπροξενείο των Δύο Σικελιών λειτουργούσε και στην Τύνιδα με επικεφαλής αρχικά τον Saverio de Martino και αργότερα τον Renato de Martino και τον conte Filippi.

 

 

πηγή: kellianos.blogspot.com/