Συνεδρίαση του Συντονιστικού των Καθηγητών για την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο Umberto I της Νάπολης.

Νάπολη.- Συνεδρίασαν στη Νάπολη το Συντονιστικό Καθηγητών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και η οργανωτική επιτροπή και αποφάσισαν το πλούσιο πρόγραμμα της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού  (Νάπολη, 9-15 Φεβρουαρίου 2020),  που διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα της Νάπολης και της Καμπανίας μαζί με τον Δήμο της Νάπολης.

Σύντομα θα δημοσιευθεί το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων της Εβδομάδας στη Νάπολη και στην Καμπανία.
Oggi si sono riuniti il Coordinamento dei docenti per la Giornata Mondiale della Lingua Greca e il comitato organizzativo della Settimana di Cultura Greca e hanno stabilito il ricco programma della Settimana di Cultura Greca (Napoli, 9-15 febbraio 2020),  organizzato dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e dal Comune di Napoli.
Presto sarà pubblicato il programma delle manifestazioni della Settimana  in tutta la Campania.

Al Maschio Angioino di Napoli tutte le manifestazioni della Giornata Mondiale della Lingua Greca e della Settimana di Cultura Greca (9-15 febbraio 2020). Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και η Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού στο εμβληματικό κάστρο της Νάπολης Maschio Angioino (9-15 Φεβρουαρίου 2020)

Θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις τριάντα Κλασσικά Λύκεια της Ιταλίας και δέκα Λύκεια από την Ελλάδα. Έχουν προγραμματιστεί ζωντανές συνδέσεις με άλλα λύκεια της Ευρώπης.
Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο πανέμορφο κάστρο της Νάπολης Maschio Angioino.
Domani il coordinamento dei docenti per la Giornata Mondiale della Lingua Greca e il comitato organizzativo definiranno il ricco programma della Settimana di Cultura Greca (Napoli, 9-15 febbraio 2020) che organizza la Comunità Ellenica di Napoli e Campania con il Comune di Napoli.
Trenta licei italiani e dieci licei greci parteciperanno alla Maratona IL GRECO FA TESTO (10 e 11 febbraio 2020).
Sono previsti diversi collegamenti in diretta con altri licei in Europa.
Per una settimana intera si celebrerà la Lingua e la Cultura Greca al Maschio Angioino.