Ιωάννινα.- Με μία επιστολή προς την “Panhellenic Post”, η διευθύντρια του Δ.Σ. Δελβινακίου, Αρετή Τσουμάνη γνωστοποιεί τη διάκριση-βράβευση που πήρε η σύμπραξη των σχολείων μας στην κατηγορία ΄΄Ρroject΄΄ με τίτλο: «Ιστορικές και Πολιτιστικές Διαδρομές από την Ελλάδα έως την Κύπρο».

Ειδικότερα η επιστολή της κας Τσουμάνη έχει ως ακολούθως:

<<Προς την Panhellenic Post

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο 6o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα / Διαγωνισμό:     «Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες 2019-2020»,  με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για τη διάκριση-βράβευση που πήρε η σύμπραξη των σχολείων μας στην κατηγορία ΄΄Ρroject΄΄ με τίτλο: «Ιστορικές και Πολιτιστικές Διαδρομές από την Ελλάδα έως την Κύπρο».   (βλέπε συνημμένα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2019-2020)

Στη σύμπραξη συμμετείχαν: το Δημοτικό Σχολείο Δελβινακίου, το Δημοτικό Σχολείο Καλπακίου Ιωαννίνων και το ΚΒ’ Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας (Στρόβολου) Λευκωσίας. Συντονιστής Σύμπραξης των Σχολείων Ελλάδας (Ηπείρου)-Κύπρου ήταν ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου-ΠΕΚΕΣ Ηπείρου κ. Σουτόπουλος Νικόλαος.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία στις δύο μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού.

Σκοπός του είναι οι μαθητές/-τριες σε Ελλάδα και Κύπρο να γνωρίσουν τις κοινότητες του ελληνισμού και να επικοινωνήσουν μαθητές από διαφορετικές σχολικές μονάδες ανταλλάσσοντας εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα με παραδοσιακά (ταχυδρομική αλληλογραφία) αλλά και σύγχρονα ψηφιακά εξ αποστάσεως μέσα (e-mail, skype, blog).

Να αντιληφθούν τη σημασία της γλώσσας, του έθνους και της εθνικής ταυτότητας ως γέφυρες παιδείας και πολιτισμού, τόσο μέσα στην τάξη, όσο και μεταξύ των τμημάτων, τάξεων και σχολικών μονάδων στις δύο χώρες (Ελλάδα- Κύπρος).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο εστιάζεται στην Ιστορία Ελλάδας-Κύπρου (ιστορικές μνήμες), στη συμβολή των ηρώων στους αγώνες των Ελλήνων (Κυπρίων και Ελλαδιτών) για την ελευθερία,   στον Πολιτισμό των δύο χωρών (ιστορικά μνημεία, ήθη και έθιμα, παραδόσεις).  Στα πλαίσια του Προγράμματος  πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις για την εμπέδωση του Προγράμματος.

Έγινε θετική αποτίμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, γνωριμία των σχολικών μαθητικών κοινοτήτων, αλλά και δύο χωρών με τόσα πολλά κοινά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία.

Με ζωηρό ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί την υλοποίηση και ανάπτυξη του προγράμματος, το σύνολο των παιδιών από τις εμπλεκόμενες τάξεις ως συμμέτοχοι του καινοτόμου εκπαιδευτικού εγχειρήματος.

Ευχαριστούμε την “Panhellenic Post” (χορηγός επικοινωνίας), που στάθηκε φέτος πολύτιμη αρωγός  στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα/διαγωνισμό!>>.

                                                              

Print Friendly, PDF & Email