Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο έντυπο Ε1, τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στο ΤaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2020.

Στο Ε1 έχουν προστεθεί μόνο 2 κωδικοί 039-040 οι οποίοι συμπληρώνονται από όσους έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Στο βασικό έντυπο Ε1 οι περισσότεροι κωδικοί που αφορούν τα εισοδήματα, τους παρακρατηθέντες φόρους αλλά και τα τεκμήρια είναι προσυμπληρωμένα. Η φορολόγηση των εισοδημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση το πλαίσιο που ίσχυε στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Επίσης, έχει καταργηθεί ο πίνακας 10, στο οποίο οι φορολογούμενοι καλούνταν να δηλώσουν τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού, προκειμένου να πιστωθεί τυχόν επιστροφή φόρου. Αντί για αυτό, στην περίπτωση που υπάρχει επιστροφή φόρου θα εμφανίζεται μήνυμα το οποίο θα ενημερώνει τον δικαιούχο για την υποχρέωση να γνωστοποιηθεί ο ΙΒΑΝ. Αυτό γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, αυτοί κυμαίνονται από 22% έως και 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος :

  • 22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ
  • 29% για το μέρος του εισοδήματος από 20.001 έως και 30.000 ευρώ
  • 37% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ
  • 45% για το μέρος του εισοδήματος που ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις ισχύει το περσινό σύστημα. Η έκπτωση φόρου κυμαίνεται από 1.900 -2.100 ευρώ ανάλογα με το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2019 για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ύψους ίσου με :

  • Το 10% του ετήσιου εισοδήματος, για εισόδημα έως 10.000 ευρώ
  • Το 10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, για εισόδημα μεταξύ 10.001- 30.000 ευρώ και
  • 10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, 15% για τα επόμενα 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, για εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.

Αν το ποσό δεν καλύπτεται από τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τότε το εναπομείναν ποσό φορολογείται με ποσοστό 22%. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε 3 διμηνιαίες δόσεις, τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Δεδομένων των συνθηκών, μένει να προσδιοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών αν θα ισχύσει το υπάρχον πλαίσιο ή θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους για καταβολή του φόρου εισοδήματος σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Στα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών είναι να υπάρξει σημαντική έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρους εισοδήματος.

Συνεχίζεται η καταβολή των 800 ευρώ

Συνεχίζεται και σήμερα η πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων

  • του επιδόματος των 800 ευρώ σε 685.165 εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή (έχουν δηλωθεί στο σύστημα «Εργάνη» και ταυτοποιηθεί από τους εργοδότες. Συνολική δαπάνη ύψους 548,1 εκατ. ευρώ
  • του ποσού των 400 ευρώ στους πρώτους 17.728 επιστήμονες με επιταγές κατάρτισης που ενεργοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 12 Απριλίου. Οι επόμενες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την άλλη εβδομάδα.

Παράλληλα προωθείται Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους μετά το Πάσχα.

Πηγή:naftemporiki.gr