200 χρόνια από την Επανάσταση του Εικοσιένα

ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ. 200 χρόνια από την Επανάσταση του Εικοσιένα. Δυο παράλληλες Εκθέσεις στη Νάπολη και στην Αθήνα (Μάρτιος-Μάϊος 2021). NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO. Bicentenario della rivoluzione greca del 1821. Due Mostre parallele a Napoli e ad Atene (marzo-maggio 2021).

ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.

200 χρόνια από την Επανάσταση του Εικοσιένα. 

Δυο παράλληλες Εκθέσεις στη Νάπολη και στην Αθήνα (Μάρτιος-Μάϊος 2021). 

Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος – Archivio di Stato di Napoli

NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO.

Bicentenario  della rivoluzione greca del 1821. 

Due Mostre parallele a Napoli e ad Atene (marzo-maggio 2021).

Archivio di Stato di Napoli-General State Archives of Greece

Η Νάπολη και η Αθήνα θα γιορτάσουν μαζί του χρόνου την μεγάλη ιστορική επέτειο 1821/2021 με δυο πρωτοφανείς παράλληλες εκθέσεις στο Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος στην Αθήνα.
Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς στη Νάπολη και στην Αθήνα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Νάπολης και της Ελλάδος για τη μεγάλη ´Εκθεση του 2021 «ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ» στα πλαίσια της Επετείου 1821-2021.
Μην χάσετε την ευκαιρία να τις δείτε στην Αθήνα και στη Νάπολη (Μάρτιος-Μάιος 2021).
Napoli e Atene celebreranno insieme, l’anno prossimo, il bicentenario della Rivoluzione Greca con due grandi mostre parallele all’Archivio di Stato di Napoli e agli Archivi Generali di Stato della Grecia ad Atene.
Siamo partiti di gran lena a Napoli ed Atene per l’allestimento della Mostra per il bicentenario del risorgimento greco «NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO», organizzata dall’Archivio di Stato di Napoli e dagli Archivi Generali della Grecia.
Due mostre parallele a Napoli e ad Atene da non perdere (marzo-maggio 2021)!