Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας

Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής θα πραγματοποιήσει τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του δ ι α δ ι κ τ υ α κ ά  μέσω Zoom  στο  73 Lincoln St Stanmore NSE  2048  , την Κυριακή , 30  Αυγούστου  2020  και ώρα 6.30:00μμ ώρα ΣύδνεΪ.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που διακίνησε το ΣΑΕ Ωκαενίας, προς τους Οργανισμούς/μέλη του,  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνουν τα  παρακάτω:

1.Τα μέλη συμφωνούν ότι οι συνήθεις διαδικασίες συνελεύσεων/συνεριάσεων  θα ανασταλούν για το έτος 2020 και επομένως αποφασίζεται η ΕΓΣ να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης (όπως το Zoom  ή το Microsoft Teams)

2.Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 11.8.19

3.Έγκριση του Ισολογισμού ,των οικονομικών στοιχείων και της αναφοράς του Συντονιστικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 1.1.19-31.12.19.

4.Έκθεση του Συντονιστικού Συμβουλίου / Δραστηριότητες / Εισηγήσεις/Προτάσεις για την πορεία του ΣΑΕ…

5.Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για το τρέχον οικονομικό έτο

6.Διάφορα θέματα που σχετίζονται με το ΣΑΕ (σ.σ στην  Γενική Συνέλευση θα συζητηθεί  μεταξύ άλλων θεμάτων  και το Σχέδιο Νόμου « Οργάνωση &  Λειτουργία  Υπουργείου Εξωτερικών » που έχει αναρτηθεί πρόσφατα για διαβούλευση και ειδικά τα άρθρα που αναφέρονται στη ΓΓΑΕ και την ανασυγκρότηση του ΣΑΕ).

Φωτογραφία από παλαιότερη εκδήλωση. Στο μέσον ο Γιώργος Αγγελόπουλος- Συντονιστής ΣΔΑΕ-Ωκεανίας.

ENGLISH

The “World Council of Hellenes Abroad Oceania and Far East Region (SAE) Inc.” Annual General Meeting will be hosted via zoom at 73 Lincoln St  Stanmore NSW 2048  on Sunday, August   30th  2020 ,  at  6.30pm    with the following Agenda:

1.The Members agree that ordinary meeting conditions shall be suspended for the year 2020 and therefore resolve that the AGM  is to be held by way of electronic teleconference (such as Zoom or Microsoft Teams).             

  1. THAT the Minutes of the previous AGM 11/8/19 be confirmed as a true record and account of the proceedings of that Meeting.
  2. THAT the audited Statements of Accounts and the Board Report for the year ended 31 December 2019 be adopted.
  3. Activities/ recommendations/proposals for the future of the SAE
  4. Appointment of Auditor
  5. Other SAE Business.