Σοφά λόγια Σοφών ανθρώπων

Ο άντρας όταν κλαίει, κάπου έχει αποτύχει.

Η γυναίκα όταν κλαίει, κάτι θέλει να πετύχει!