Άνοιξε και λειτουργεί πάλι το Ελληνικό Προξενείο Μελβούρνης

Από το Ελληνικό Προξενείο Μελβούρνης στάλθηκε στο «Νέο Κόσμο» η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Γενικό Προξενείο, σε συνέχεια της από 5 Αυγούστου ανακοίνωσής του, επιθυμεί να σας πληροφορήσει ότι, από τις 2 Νοεμβρίου 2020 θα είναι ανοικτό για το κοινό, υπό την προϋπόθεση της θετικής εξέλιξης επιτοπίως στην αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

Το καθεστώς λειτουργίας της προξενικής Αρχής ορίζεται, πλέον, ως ακολούθως:

· Η πρόσβαση του κοινού στο Γενικό Προξενείο θα είναι δυνατή μόνον κατόπιν τηλεφωνικά προκαθορισμένων συναντήσεων. Η μέχρι προ τινός δυνατότητα προσέλευσης, κυρίως κάθε Τετάρτη, χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση παύει να ισχύει.

· Η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στους χώρους του Γενικού Προξενείου θα επιτρέπεται μόνον με τη χρήση προστατευτικής μάσκας, που θα πρέπει να έχει μαζί του όποιος ή όποια εισέρχεται στο χώρο. Εννοείται πως οι ενδιαφερόμενοι, κατά την αναμονή και την εξυπηρέτησή τους, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

· Ο μέγιστος αριθμός των εξυπηρετουμένων και σε αναμονή ατόμων εντός της προξενικής Αρχής δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) ανά πάσα στιγμή.

· Τηλεφωνικά προγραμματισμένες συναντήσεις κατά το διάστημα από 9 Ιουλίου έως 30 Οκτωβρίου 2020, που ακυρώθηκαν λόγω εφαρμογής των μέτρων περιστολής των εργασιών του Γενικού Προξενείου, δεν δύνανται να μεταφερθούν χρονικά και θα πρέπει, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, να προγραμματισθούν εκ νέου. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε ως άνω κατηγορία θα έχουν προτεραιότητα. Από σήμερα, 27 Οκτωβρίου, το τηλεφωνικό κέντρο του Γενικού Προξενείου δύναται να λαμβάνει τηλεφωνήματα για καθορισμό συναντήσεων.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέτρα επανόδου στην κανονικότητα έχουν προσωρινό χαρακτήρα κι ενδέχεται να τροποποιηθούν αναλόγως προς τις τοπικές συνθήκες, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων ελληνικών και αυστραλιανών υπηρεσιών.

Καλούνται όλοι οι συμπατριώτες και συμπατριώτισσες στις πολιτείες της Βικτώρια και της Τασμανίας να επιδείξουν πνεύμα κατανόησης και υπευθυνότητας, ώστε να αποφευχθεί η διακινδύνευση της υγείας όλων μας.

27 Οκτωβρίου 2020

Εκ του Γενικού Προξενείου».