Πριν από 124 χρόνια ιδρύθηκε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας

Karamarkos Kostas *

One hundred and twenty four years (124) ago, tomorrow.
It was August 22, 1897, when the oldest and largest Greek-Australian organisation, namely the Greek Orthodox Community of Melbourne and Victoria was founded by 57 people. It is estimated that the number of Greeks living in Melbourne at the time was in the vicinity of 150, in a city with a population of approximately 480,000 people!
Αύριο, συμπληρώνονται 124 χρόνια από την ίδρυση του παλαιότερου και μαζικοτερου οργανισμού της ελληνικής ομογένειας στην Αυστραλία. Ήταν 22 Αυγούστου 1897, όταν ιδρύθηκε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας από 57 άτομα.
Υπολογίζεται πως ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Μελβούρνη, τότε, δεν ξεπερνούσε τα 150 άτομα. Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης ανερχόταν σε περίπου 480.000 κατοίκους!

*Karamarkos Kostas is in Melbourne, Victoria, Australia.