Στο Φανάρι …”διεπιστώθη η αναγκαιότης περαιτέρω ωριμάνσεως των προτεινομένων τροποποιήσεων”

Μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής πλαισιώνουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Διακρίνονται ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ/ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

 

Την εκτίμηση ότι στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Φανάρι, για την αναθεώρηση του Συντάγματιος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, απορρίφθηκαν όλες οι προτεινόμενες από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη επισημαίνουν τα ομογενειακά ΜΜΕ της Αμερικής. Ωστόσο η επίσημη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως καταγράφεται στο σχετικό ανακοινωθέν είναι πως : “…διεπιστώθη η αναγκαιότης περαιτέρω ωριμάνσεως των προτεινομένων τροποποιήσεων περί του κανονικού θεμελίου του διοικητικού σχήματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, εν συνδυασμώ προς την εν καιρώ γενησομένην διαρρύθμισιν των εσωτερικών ορίων αυτής επί εμπραγμάτου βάσεως”.

Αναλυτικότερα, το Πατριαρχείο εξέδωσε το ακόλουθο ανακοινωθέν:

«Ανακοινωθέν περί της επισκέψεως του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου εις Φανάριον

Την πρωίαν της Τετάρτης, 5ης Απριλίου 2023, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος μετά των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Σεβ. Μητροπολιτών Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Αγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου και Σικάγου κ. Ναθαναήλ, προσήλθον εις Φανάριον, ανταποκρινόμενοι εις σχετικήν πρόσκλησιν της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετά του οποίου είχον πολύωρον συνάντησιν εργασίας επί του ζητήματος της αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Εις την συνάντησιν παρέστησαν, επίσης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής επί της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, καθώς και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτας και ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, μέλη της αυτής Επιτροπής, ενώ δεν κατέστη δυνατόν να προσέλθουν διά λόγους υγείας οι Σεβ. Μητροπολίται Ντένβερ κ. Ησαΐας, Ατλάντας κ. Αλέξιος και Ντητρόιτ κ. Νικόλαος.

Κατά την συνάντησιν, η οποία επραγματοποιήθη εις κλίμα ενότητος, ειλικρινείας και αλληλοεκτιμήσεως, άπαντες οι παρευρισκόμενοι ανέπτυξαν διεξοδικώς και ελευθέρως τας σκέψεις και τας θέσεις των επί των προτάσεων του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, εξέφρασαν δε την ευγνωμοσύνην των προς το πρόσωπον του Παναγιωτάτου διά την πρόσκλησιν, τονίσαντες εν ταυτώ την μεγάλην χρησιμότητα της γενομένης συζητήσεως. Συνοψίσας τα πορίσματα εκ της όλης διαβουλεύσεως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπεγράμμισε την σημασίαν της επιδείξεως εμπιστοσύνης προς τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας διά την λήψιν των πλέον συμφερουσών αποφάσεων υπέρ του χριστωνύμου πληρώματος της θεοσώστου ταύτης Επαρχίας του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου. Εν τω πλαισίω τούτω, διεπιστώθη η αναγκαιότης περαιτέρω ωριμάνσεως των προτεινομένων τροποποιήσεων περί του κανονικού θεμελίου του διοικητικού σχήματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, εν συνδυασμώ προς την εν καιρώ γενησομένην διαρρύθμισιν των εσωτερικών ορίων αυτής επί εμπραγμάτου βάσεως.

Προ της λήξεως της συναντήσεως αντηλλάγησαν μεταξύ της Α.Θ. Παναγιότητος και των αγίων Αρχιερέων εόρτιοι προσρήσεις δι’ ευλογημένην και καλλίκαρπον Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα και ευφρόσυνον Αγιον Πάσχα, ο δε Παναγιώτατος απέστειλε διά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου τας πλέον εγκαρδίους πατρικάς Πασχαλίους ευχάς Του προς τα εν Η.Π.Α. πεφιλημένα τέκνα της Μητρός Εκκλησίας».