Έρευνα: Πως κρίνουν ασθενείς και γιατροί το εθνικό σύστημα υγείας

Έρευνα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το σύστημα υγείας της χώρας εντοπίζει τις παθογένειες

Η έλλειψη οργάνωσης και προσωπικού στο σύστημα υγείας είναι οι δύο κύριοι λόγοι δυσαρέσκειας του πληθυσμού με ποσοστά 74% και 52,4%, αντίστοιχα, ενώ οι ασθενείς αναγνωρίζουν σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα με τους εξοπλισμούς των νοσοκομείων, τα παλιά κτίρια.

Ικανοποιημένοι από το σύστημα υγείας είναι μόνο το 41,5% των πολιτών, ενώ οι γιατροί αξιολογούν το σύστημα υγείας αρνητικά σε ποσοστό 49,7% και ικανοποιημένοι είναι μόνο το 25,7% αυτών.

Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από έρευνα της GPO για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, σε 700 γιατρούς και στο κοινό (1198 πολίτες), για την αξιολόγηση του συστήματος υγείας της χώρας.

Οι πολίτες στην περιφέρεια είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα υγείας σε ποσοστό 48,2%, όμως στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική κυριαρχεί η δυσαρέσκεια με ποσοστά 43% και 41,1%, αντίστοιχα. Εστιάζοντας στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην περιφέρεια οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι κατά 47,3%, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία το ποσοστό δυσαρέσκειας αυξάνεται στο 47,2% και στην Αττική στο 44,7%.

Κατά την παρουσίαση της έρευνας, ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ερμήνευσε τα ποσοστά λέγοντας πως στις τοπικές κοινωνίες, οι άνθρωποι είναι «δεμένοι» με το νοσοκομείο τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πολίτες βλέπουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας να αυξάνεται σε ποσοστό 65,1%. Στη διαδρομή τους στο σύστημα υγείας, κατ΄ αρχήν επιλέγουν για την περίθαλψή τους τα ιδιωτικά ιατρεία σε ποσοστό 40,6% και τα νοσοκομεία στη συνέχεια σε ποσοστό 31,6%, ενώ ακολουθούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, τα κέντρα υγείας, επιλέγοντας τις ιδιωτικές κλινικές σε ποσοστό μόλις 3,4%.

Όσοι επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα είναι ικανοποιημένοι κατά 84,3% και από τους ιδιώτες γιατρούς και τις ιδιωτικές κλινικές.

Το 66,2% των ερωτηθέντων έχει εγγραφεί για προσωπικό γιατρό, αν και το 43% περίπου αντιμετωπίζει αρνητικά τη σχετική ρύθμιση.

Οι γιατροί

Αντίστοιχα οι γιατροί, αξιολογούν αρνητικά τις συνθήκες εργασίας τους σε αυτό, με τη δυσαρέσκεια να φτάνει το 75% για τους γιατρούς του δημοσίου τομέα υγείας και το 52,2% για τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα. Η μέγιστη δυσαρέσκεια καταγράφεται στους νέους γιατρούς, οι οποίοι αξιολογούν αρνητικά, ολόκληρο το σύστημα υγείας, σε ποσοστό 85,7%.

Ταυτόχρονα οι γιατροί αντιμετωπίζουν τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο σύστημα υγείας με σκεπτικισμό, αφού το 37,7% τις αντιμετωπίζει θετικά και το 34,9% αρνητικά και οι υπόλοιποι δεν παίρνουν θέση.

Και εδώ όμως τουλάχιστον οι μισοί νέοι γιατροί και οι γιατροί του δημοσίου τομέα είναι δυσαρεστημένοι.

Οι γιατροί βλέπουν τους ασθενείς τους να αυξάνονται την τελευταία τριετία σε ποσοστό 58,9%, και την ίδια στιγμή διαπιστώνουν προσπάθειες απαξίωσης του ιατρικού επαγγέλματος, ελλείψεις στο δημόσιο τομέα υγείας, ελάχιστο χρόνο για επιστημονική ενημέρωση κλπ. Μάλιστα οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, τους οδηγούν να επιδιώκουν να δουλεύουν και μετά τα 67 τους, σε ποσοστό 56%.

Η διοίκηση του ΠΙΣ με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας δήλωσε πως θα ακολουθήσουν διαρκείς δράσεις για θέματα δημόσιας υγείας, με καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού σε σοβαρά ζητήματα, ενώ πρόσθεσε ότι θα καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για καλύτερες συνθήκες εργασίας των γιατρών που υπηρετούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τη συνακόλουθη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών στην ελληνική κοινωνία.

Πηγή:in.gr