Εκδήλωση της ΑΗΕΡΑ για την Ελληνική Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας στο ΝJ των ΗΠΑ

Με Κεντρικό Ομιλητή τον Ανώτατο Πρόεδρο της AHEPA, κ. Σάβα Τσίβικο θα τιμήσουν την Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας
οι Οργανώσεις της AHEPA Alexander Hamilton Chapter 54, RAMAPO Charter 453  και Bergen Knights Charter 285

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.

Ακολουθεί η αφίσσα της εκδήλωσης.