Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Όλα φαίνονται από την αρχή.

Εμείς αργούμε να τα δούμε!

Αγνώστου