Κλειστό το Προξενείο των ΗΠΑ στην Αθήνα

Το Προξενικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας στηv Αθήvα είναι κλειστό για το κοινό κάθε τελευταία Τετάρτη του μηνός για εσωτερικούς διοικητικούς λόγους.  Σε αυτό το πλαίσιο, θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012.  Κλειστά θα είναι τα τμήματα έκδοσης μη-μεταναστευτικής βίζας (δηλαδή, τουριστικής, φοιτητικής, κλπ.), μεταναστευτικής βίζας, συντάξεων, παροχής υπηρεσιών για αμερικανούς πολίτες και αμερικανικών διαβατηρίων και ιθαγένειας.

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αυτή την ημέρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:  Από 8:30 π.μ. – 5:00 μ.μ.  (ώρα Ελλάδος) στο τηλέφωνο 210-721-2951.  Μετά τις 5:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 210-720-2490 ή 210-720-2491.