Κατοικίες για Κύπριους απόδημους πρόσφυγες πρώτης γενιάς

Το αίτημα της Ο.Κ.Ο.Ε. για ισότιμη αντιμετώπιση των Κυπρίων αποδήμων προσφύγων βρήκε μια μερική ικανοποίηση με την επισυναπτόμενη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών – Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Με βάση την απάντηση απόδημοι πρόσφυγες 1ηςης γενιάς μπορούν απευθυνόμενοι στις αρχές να ενοικιάσουν Τουρκοκυπριακές κατοικίες με σκοπό να τις χρησιμοποιούν για εξοχικούς σκοπούς (δηλ. όποτε μεταβαίνουν στην Κύπρο).Εννοείται σε περίπτωση επαναπατρισμού θα πρέπει να τις επιστρέψουν και να ενταχθούν στα κανονικά προγράμματα παροχής στέγασης των εκτοπισμένων.

Επαναλαμβάνουμε το γενικότερο αίτημα μας: «δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία συνθηκών ισότιμης συμπεριφοράς και μέτρων προς τους απόδημους ως Κυπρίων πολιτών και ιδιαίτερα των απόδημων προσφύγων. Δηλαδή ίση μεταχείριση προσφύγων αποδήμων σε σχέση με όσους παρέμειναν στη Κύπρο με αιχμή το στεγαστικό (απόκτηση α’ κατοικίας στην Κύπρο) και το εκπαιδευτικό(φοιτητική χορηγία – δανειοδότηση), δικαίωμα χρήσης από Απόδημους πρόσφυγες Τ/Κ κατοικιών που έχουν ανακαταληφθεί.. Έγκριση στα πλαίσια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής ενός νέου ειδικού σχεδίου επιδότησης στέγης για τους Κύπριους απόδημους».

http://www.cyprusnet.gr/paroikiaka/newsid510/839

http://www.cyprusnet.gr/assets/files/Katoikies-Apodimoi.Prosfyges.pdf