Προειδοποίηση προς την Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι, αν δεν εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της έναντι της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν πρόκειταινανοίξουντα κεφάλαια 19 και 23 των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ενωση, απέστειλε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, υπερψηφίζοντας την έκθεση τηςτουρκικής καταγωγήςΟλλανδέζας ευρωβουλευτού της Ομάδας των ΣοσιαλιστώνΔημοκρατών Εμινέ ΜποζκούρτΜία προοπτική για τις γυναίκες στη Τουρκία το 2020″.

Ειδικότερα, με το ψήφισμα, ζητείται από την Τουρκία να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της, τις οποίες η Τουρκία εξακολουθεί να μην εφαρμόζει για έκτο συνεχές έτος, προκειμένου να αποδείξει τη γνήσια δέσμευσή της να γίνει μια πλήρως πλουραλιστική δημοκρατία, κεντρικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ανδρών και γυναικών.

Τονίζεται ότι, για το άνοιγμα του κεφαλαίου 19 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, για την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση, που έχει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των γυναικών και την αύξηση της παρουσίας τους στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να προσκομίσει η Τουρκία στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του κεκτημένου σε κάθε τομέα που καλύπτει το κεφάλαιο 19, περιλαμβανομένης της υιοθέτησης μιας προσέγγισης που θα συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου.

Στο ψήφισμα μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι στην Τουρκία: υπάρχει περιορισμένη πρόοδος στο θέμα της βελτίωσης και της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο θα διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο.

Δεν έχει δοθεί ακόμη λύση στο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών και ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων τιμής και των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων.

Σ’ αυτο το σημείο υπογραμμίζεται ότι ποσοστό 39% των γυναικών της Τουρκίας έχουν αντιμετωπίσει σωματική βία κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Να σημειωθεί ότι η Άγκυρα έκανε επίδειξη ισχύος στις Βρυξέλλες αρνούμενη η ίδια αυτή τη φορά να ανοίξει τρία νέα διαπραγματευτικά κεφάλαια για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε έως σήμερα, δηλαδή την ΕΕ να αρνείται και την Τουρκία να πιέζει για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ