Συγκροτείται Ελληνική Υπουργική Συμβουλευτική Επιτροπή από την κυβέρνηση της Αυστραλίας

Ένα δίαυλο επικοινωνίας της ομογένειας με τα κυβερνητικά κέντρα της λήψης αποφάσεων στην Αυστραλία επιδιώκει η κυβέρνηση, με τη συγκρότηση Ελληνικής Υπουργικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργών Μετανάστευσης, Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων και των ομογενών βουλευτών Μαρίας Βαμβακινού και Στιβ Γεωργανά, η Ελληνική Επιτροπή θα απαρτίζεται από δέκα αντιπροσώπους της ομογένειας με τεκμηριωμένες γνώσεις και ευρεία δράση στους τομείς επαγγελματικής ή εθελοντικής δραστηριότητάς τους. Συμπρόεδροι της Ελληνικής Επιτροπής θα είναι η Μαρία Βαμβακινού και ο Στιβ Γεωργανάς και δύο υπουργοί της κυβέρνησης Γκίλαρντ. Τμήμα ειδήσεων defenecenet.gr