Συζητήσεις για συνεργασία της Forthnet με άλλες εταιρείες

Σε μη αποκλειστικές συζητήσεις με άλλες εταιρείες του κλάδου, με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ενδεχόμενης ενοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τους ενδεχόμενους όρους και προϋποθέσεις μιας στρατηγικής συνεργασίας, βρίσκεται η Forthnet στα πλαίσια αξιολόγησης των στρατηγικών της επιλογών.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αυτές οι συζητήσεις είναι σε πρώιμο στάδιο και η ύπαρξή τους δεν σημαίνει ούτε υποδηλώνει ότι θα τελεσφορήσουν. Σημειώνει επίσης πως, κατά το παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ούτε τα πιθανά, σχετικά ή αναμενόμενα οφέλη από την ενδεχόμενη υλοποίηση μιας στρατηγικής συνεργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.«Συνεπώς, οποιαδήποτε απόφαση για τη διενέργεια συναλλαγών επί μετοχών της Forthnet ή επί χρηματοπιστωτικών μέσων με υποκείμενη αξία μετοχές της Forthnet θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανωτέρω αβεβαιότητες και συναφείς κινδύνους», επισημαίνει η εταιρεία.

Τονίζει επίσης πως η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε συνιστά ή υποδηλώνει ούτε δύναται να εκληφθεί ως προσφορά, πρόσκληση, προτροπή ή σύσταση για την απόκτηση ή τη διάθεση μετοχών της Forthnet ή χρηματοπιστωτικών μέσων με υποκείμενη αξία μετοχές της Forthnet ή τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής επί αυτών των μετοχών ή χρηματοπιστωτικών μέσων.