Μειώνεται στο 1/2 ο μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας

Στο μισό μειώνεται η χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα με την τροπολογία περιορίζεται στο διπλάσιο της βουλευτικής αποζημίωσης πλέον – από το τετραπλάσιο – η μηνιαία χορηγία του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και θα ανέρχεται από τις 23.122 ευρώ στις 11.561 ευρώ.
Με την ίδια ρύθμιση καταργείται η χορήγηση μηνιαίων εξόδων παράστασης στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 1/3 της μηνιαίας χορηγίας, δηλαδή στο ποσό των 6.240 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο περιορισμός  της μηνιαίας χορηγίας συμπαρασύρει και τις μηνιαίες αποζημιώσεις των πρώην Προέδρων Δημοκρατίας, το ύψος των οποίων ορίζεται στο ήμισυ της μηνιαίας χορηγίας.
Πάντως από τις διατάξεις της τροπολογίας επέρχεται ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 352.350 ευρώ.