Αντιδράσεις για την Επιτροπή ΣΑΕ

 ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Αντιδράσεις, τόσο για την σύνθεση της Νομοπαρασκευαστικής  Επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών που θα επεξεργαστεί τις αλλαγές του Νόμου 3480/06, που ρυθμίζει τα της λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) όσο και για ορισμένα από τα πρόσωπα που θα την στελεχώσουν, διατυπώνονται ήδη από πολλές πλευρές.

Σύμφωνα με την ρύθμιση του Υφυπουργού κ. Κων. Τσιάρα, η Επιτροπή τυπικά συστήθηκε στις  15 Σεπτεμβρίου και σ΄αυτήν από πλευράς ΣΑΕ συμμετέχουν, ως γνωστόν, η Γραμματέας Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου και ο Συντονιστής Αμερικής κ. Θόδωρος Σπυρόπουλος, ως τακτικά μέλη.  Αναπληρωματικά μέλη τοποθετήθηκαν ο Συντονιστής χωρών πρώην Σοβιετικής Ένωσης κ. Ιβάν Σαββίδης και ο Συντονιστής Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής κ. Νικ. Νικολαϊδης. Επίσης από πλευράς νομικών συμβούλων ΣΑΕ,  o Θεόδωρος Κουτσούμπας και αναπληρωματικό μέλος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Η επιτροπή αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΗΡ, να συμπληρωθεί με εκπροσώπους της ΓΓΑΕ (Εύα Παπαδάτου) και του Υπουργείου Εξωτερικών (Χρήστος Δημητρίου) καθώς και δύο εκπροσώπους, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σε ότι αφορά την πρόταση του προέδρου του ΣΑΕ Στεφ. Ταμβάκη για τη συμμετοχή του κ. Θόδωρου Σπυρόπουλου,  οι ενστάσεις που διατυπώνονται από πλευράς ομογένειας αφορούν την γνωστή απόφαση της  7ης Μαϊου 2010, της συνεδριάσεως του Περιφερειακού Συντονιστικού Συμβουλίου ΗΠΑ του ΣΑΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η οποία ουδέποτε ανακλήθηκε αποφασίστηκε από το Συντονιστικό Όργανο Αμερικής  «…να διακόψει πάραυτα όλες τις δραστηριότητες και δαπάνες  του, το ΣΑΕ ΗΠΑ».

Όπως δήλωσε χθες, τηλεφωνικά από τις ΗΠΑ, στην ΡΗΡ το μέλος του Συντονιστικού Αμερικής κ. Σπύρος Γαρυφάλης, μετά την απόφαση αυτή η οποία έχει κοινοποιηθεί και στην Αθήνα, ο κ. Σπυρόπουλος δεν εκπροσωπεί κανέναν αφού, ουσιαστικά από τότε ΣΑΕ Αμερικής δεν υφίσταται! «Αυτά είναι πράγματα γνωστά. Έχουν ειπωθεί και έχουν γραφεί», είπε ο κ. Γαρυφάλης. Και πρόσθεσε:

«Δυστυχώς το ΣΑΕ κατάντησε σ΄ αυτήν την κατάσταση λόγω αυτών των ενεργειών όχι μόνο του Σπυρόπουλου αλλά και των άλλων. Το ΣΑΕ Αμερικής έχει να συνεδριάσει από τις 7 Μαϊου 2010. Δεν μας κατάργησε ο κ. Σπυρόπουλος. Αυτά είναι λόγια. Εμείς είχαμε συνεδριάσει και είχαμε αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του ΣΑΕ, Μάλιστα είχαμε θέσει και ζήτημα με τα οικονομικά του ΣΑΕ και είναι δημοσιευμένα. Ο Σπυρόπουλος από το 2007 μέχρι και το Μάη του 2010 πήρε 1,2 εκ ευρώ.  Και εμείς δεν ξέραμε τίποτα! Όταν το μάθαμε, πήραμε την απόφαση που σας είπα».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 7ης ΜΑΙΟΥ

Η απόφαση της 7ης Μαίου 2010 –όπως έχει δημοσιευθεί- έλεγε τα ακόλουθα:

«Υπό το φως των τρεχόντων παγκοσμίων γεγονότων και της καταστάσεως που η Ελλάδα έχει βρεθεί επί του παρόντος, καθώς και στην προσπάθεια να βοηθηθεί η Ελλάδα και οι πολίτες της μέσω δημοσιονομικά υπεύθυνων και συνετών δράσεων, η ακόλουθη απόφαση θα διατηρηθεί σε ισχύ, μέχρις ότου δοθεί επιπρόσθετη οδηγία από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ή μέχρις ότου και όταν η Γενική Συνέλευση της περιφέρειας ΗΠΑ εξουσιοδοτηθεί και ενημερωθεί από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ή μέχρις ότου το περιφερειακό συμβούλιο ΗΠΑ του ΣΑΕ αποφασίσει ως σώμα να ακυρώσει την απόφαση.

Με το παρόν αποφασίζεται να διακόψει πάραυτα όλες τις δραστηριότητες και δαπάνες  του, το ΣΑΕ ΗΠΑ.

Αποφασίζει περαιτέρω ότι καμία από τις οικονομικές αναφορές, προϋπολογισμούς και δαπάνες γενόμενες από τον συντονιστή κ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο, επικυρώθηκαν ποτέ από το παρόν συντονιστικό συμβούλιο από την εκλογή του και έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2007.

Αποφασίζει περαιτέρω όπως το Συντονιστικό Συμβούλιο και ο Συντονιστής με το παρόν, δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν το όνομα, τα σύμβολα ή κατ’ άλλο τρόπο να αντιπροσωπεύουν εαυτούς ως εκπρόσωποι του ΣΑΕ ΗΠΑ.

 Αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα φόρουμ, συμπόσια και παρόμοιες δραστηριότητες του ΣΑΕ ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων του Δικτύου Νεολαία, με το παρόν διακόπτονται και δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένα.

 Αποφασίζεται περαιτέρω ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο και ο Συντονιστής δεν συνάπτουν ή προχωρούν σε επιπλέον χρεώσεις, προσημειώσεις ή δάνεια, και

 Αποφασίζει περαιτέρω ότι αυτό το ψήφισμα θα διαβιβαστεί στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στην Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελλήνων του Εξωτερικού».

 Προτάθηκε από τον Κωνσταντίνο Οικονομίδη και δευτερώθηκε από τον Μιχάλη Γαλανάκη.

 Το ψήφισμα-απόφαση εγκρίθηκε με πέντε ψήφους υπέρ, τρεις κατά και μία αποχή (έλειπε ένα από τα μέλη).

Ψήφισαν υπέρ: Κωνσταντίνος Οικονομίδης, Μιχάλης Γαλανάκης, Σπυρίδων Γαρυφάλλης, Γκας Καραλέκας, π. Ν. Κυρίτσης…

Ψήφισαν κατά: Δρ. Πίτερ Καραβίτης, Στέλλα Κοκόλη, Θεόδωρος Λαλιώτης. Απείχε: Αλίκη ‘Αντριους».

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ένα ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο νέος Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού κ. Κων. Τσιάρας –ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στις ΗΠΑ σε επίσκεψη και υπηρεσιακή, αλλά και γνωριμίας με την Ομογένεια- είναι ενήμερος για την απόφαση αυτή και την ουσιαστική αδρανοποίηση του ΣΑΕ Αμερικής το οποίο δεν μπορεί να εκπροσωπεί ο κ. Σπυρόπουλος.

Η Δεύτερη ένσταση που προβάλλεται από πολλές πλευρές και μάλιστα δύο από τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή, η κυρία Σαραντοπούλου και ο κ. Νικολαϊδης, είναι ένθερμοι θιασώτες της άποψης πριν προχωρήσουν οι εργασίες της Επιτροπής, να δοθούν σοβαροί οικονομικοί απολογισμοί από όλα τα συντονιστικά  και να δημοσιευθούν στο «Διαφάνεια».