“Επενδύσεις για Καινοτομία και Εξωστρέφεια”

Συνάντηση εργασίας για τις επικείμενες αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο συνδιοργάνωσαν με συμμετοχή του ΣΕΚΕΕ. Η Συνάντηση έλαβε χώρα την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 και συμμετείχαν οι 5 ενώσεις καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές), ΕΝΕΒΗ (Μικροηλεκτρονικής), HBio (Βιο-Ιατρικής Τεχνολογίας) ΕΒΙΔΙΤΕ (Αεροδιαστημικής) και ΕΕΝΕ (Νεοφυών επιχειρήσεων -Startups).
Η συνάντηση είχε τίτλο “Επενδύσεις για Καινοτομία και Εξωστρέφεια”, επιδιώκοντας να εστιάσει στην δυνατότητα ο Νέος Επενδυτικός Νόμος, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, να αποτελέσει εργαλείο-βοηθό προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, που σήμερα αποτελούν πρώτιστη ανάγκη της ελληνικής οικονομίας.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε το αρμόδιο επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι συμβουλευτικών εταιρειών, επενδυτικών φορέων και ειδικοί επιστήμονες.
Στην εισαγωγική ομιλία, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΚΕΕ κ. Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης τόνισε το κοινό ενδιαφέρον των καινοτομικών ενώσεων να αναπτύξουν κοινές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την διευκόλυνση της πρόσβασης στα επιχειρηματικά κεφάλαια και την ανάδειξη των μεταξύ τους συνεργειών.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΕΒΗ κ. Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος, αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2012 με τον τίτλο “Σynergies”, τις κοινές επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό και την συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.
Ο Πρόεδρος του HBio κ. Ανδρέας Περσίδης, επισήμανε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά και συνήθως η δραστηριότητά τους είναι ελάχιστα γνωστή στον ελλαδικό χώρο.
Την ανάγκη πρόνοιας και ίσως δημιουργίας ειδικών προβλέψεων για τις νέες επιχειρήσεις επισήμανε ο αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ κ. Σωκράτης Πλούσσας. Τα βασικά σημεία του σχεδίου προτάσεων για τις αλλαγές στον επενδυτικό νόμο παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ατλαντίς Συμβουλευτική, κ. Γρηγόρης Καλαμακίδης.
Στη συζήτηση που ακολούθησε επισημάνθηκαν τα σημεία του νόμου που χρειάζονται βελτίωση ώστε να ενισχυθεί η καινοτομική και εξωστρεφής κατεύθυνση των επενδύσεων και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του παγκόσμιου ανταγωνισμού που καθορίζεται σήμερα περισσότερο από την τεχνογνωσία και την ικανότητα γρήγορης εξέλιξης.
Την πρόθεση της πολιτείας να δοθεί περισσότερη έμφαση στην καινοτομική και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα επιβεβαίωσε ο κ. Αθανάσιος Σμυρνής, Αν. Διευθυντής του γραφείου του Yφυπουργού Ανάπτυξης κ. Νότη Μηταράκη.
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι οι απόψεις των συνδέσμων που εκπροσωπούν τις καινοτομικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας συγκλίνουν, καθώς οι εταιρείες – μέλη έχουν κοινές ανάγκες και χαρακτηριστικά, και συμφωνήθηκε να διατυπωθούν και να κατατεθούν από κοινού οι θέσεις μας προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης στη δημόσια διαβούλευση, η οποία λήγει στις 9/11/2012.