Εκδήλωση για τις αρχαικαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τὴν Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 καὶ ὥρα 19.00

Πολιτιστικὸ Κέντρο Μπενετάτου 
Δρόση 2 & Δροσίνη – Ψυχικό -Τηλ. 210 6745135

Θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν Συγγραφέα καὶ ἐρευνητὴ Γεώργιο Λεκάκη μὲ θέμα :

Εικόνα

«Ἀρχαιοκαπηλίες τῶν Γερμανῶν στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ κατοχῆς» καὶ ταυτόχρονη προβολὴ διαφανειῶν.

 Οἱ σημαντικότερες συλλογὲς ἀρχαιοτήτων σήμερα στὸν πλανήτη θεωροῦνται κατὰ σειρὰν τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Γερμανίας (καὶ 4η τῆς Ἑλλάδος), παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καμμία ἀπὸ τὶς τρεῖς πρῶτες χῶρες δὲν διαθέτει… ἀρχαία ἱστορία!

Τὸ  βιβλίο τοῦ Γιώργου Λεκάκη «Ἀρχαιοκαπηλίες τῶν Γερμανῶν στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ Κατοχῆς», ποὺ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Κάδμος», στὴν βάση του εἶναι ἕνας κατάλογος κλοπῶν, λεηλασιῶν, καταστροφῶν καὶ αὐθαιρεσιῶν τῶν ναζὶ κατακτητῶν, ἀποδελτιωμένος ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἔκθεση τοῦ Ὑπ. Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, τοῦ 1946.

 Εἴσοδος Ἐλεύθερη