Για το καλό του Έθνους…

Peter Triantafyllos Toronto

Κύριε Μαλασπίνα γιά σου.
Από μέρους μου να σε εύχαριστήσω για τα άρθρα σου ( Σχέσεις Αποδήμων — Ελληνικής Πολιτείας ) Και προπάντων για το άρθρο V. Με άπάλλαξες απο ενα άγχος.
Οσο για το Σ Α Ε δεν ξέρω πολλά πράγματα σε τί άπέβλεπαν οταν το δημιούργησαν. Στο τελευταίο άρθρο σου άναφέρεσαι ( Η προσπάθεια να μπούν οί έκτός Ελλάδος Ελληνες κάτω απο μιά όμπρέλα ) Θα εννοείται άσφαλώς να μάς ενώσουν για το καλό του Εθνους.
Ξέρετε τί κατόρθωσαν ; Κατόρθωσαν να μάς χωρίσουν, άλλους σε Ν. Δ. άλλους σε Πασόκους, και άλλους σε Κ.Κ.εδες. Τα κατάφεραν να μάς διχάσουν !!!!
Νομίζω οτι χρηματοδοτούσαν τις περιφέριες του Σ Α Ε . Εγινε σούσουρο εδώ στην παροικία , οτι πρώην ύπέυθυνος Υφυπουργός άπαίτησε από τους Καναδούς άπόδειξη 250.000 Εύρώ και να τους δώση μόνο τις 50.000 .
Σε άλλο άρθρο σας . ( Η φορολογία Των ομογενών ) Εδώ είναι ( Ελλάς Το Μεγαλείο Σου ) Ζητάνε Πιστοποιητικό Μόνιμης Φορολογικής Κατοικίας.
Πρώτον….. Οταν κ.αναμε τις δηλώσεις για το Ε9 μάς έβαλαν στο ΔΟΥ ομογενών . Μετσόβου 4. Οτι πληροφορίες θέλουμε πρέπει να άποτανθούμε εκεί.
Δεύτερον…. Ο κάθε ενας από εμάς έχουμε άντίκλητο. Τους πέφτει πολύ να μας πληροφορούν στις μόνιμες κατοικίες μας. Οπως φαίνεται αύτά δεν είναι άρκετά.

Τρίτον…. Προσωπική έμπειρία. ( Ταλαιπωρία ) Το περασμένο καλοκαίρι ό φοροτεχνικός μου , είσηγήθηκε να βγάλω ( Κλειδάριθμο ) Ρώτησα που το βγάζουν ; Και η άπάντηση σε ολα τα γραφεία έφορίας. Στο πρώτο που βρήκα μπήκα και περίμενα τρείς ωρες στην ουρά για να μου πη η ύπάλληλος -Ξέρετε – Δεν μπορώ διότι εσείς ύπάγεσθαι στο γραφείο άποδήμων. Εύτυχώς εκεί με έξυπηρέτησαν.
Ξέρετε γιατί ολη αύτή ή ταλαιπωρία ; Διότι έπένδυσα στην Ελλάδα 5.000 Εύρώ και άγόρασα αύτοκίνητο. Διότι έρχομαι στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 15 χρόνια για 2–3 μήνες και άφήνω στην οίκονομία 10.000 το χρόνο. Οπως φαίνεται δεν είναι άρκετά και πληρώνω κάθε χρόνο χαράτσι τεκμηρίου.
Είπα να το κάψω πέρσυ μπροστά στη Βουλή αλλά οπως φαίνεται θα το κάνω φέτος. Διότι αύτό το πιστοποιητικό μόνιμης φορολογικής κατοικίας το θέλουν κάθε χρόνο.
Με τόση φασαρία καλή είναι και η Τουρκία. Να βγαίνω στο άκρογιάλι και να άγναντεύω τη γενέτειρα.!!!

Peter Triantafyllos Toronto

υστ….Συγχαρητήρια για τους συνεργάτες σου κ. Σαραντόπουλο και κ. Κοκκινάρη …