Διαψεύδουν από την ελληνική κοινότητα προγρόμ εναντίον τους

ΔΙΑΨΕΥΣΗ

Πολλά Ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα, σελίδες δημιουργούν ψευδείς ειδήσεις περί πογκρόμ εναντίων των Ελλήνων της Πόλης καθώς
και ειδήσεις για επιθέσεις σε σχολεία, Προξενείο και σε ιδιώτες.
Στην Τουρκία αυτές τις μέρες υπάρχει η ελευθερία έκφρασης, κάτι που αναγνώρισε και η ίδια η κυβέρνηση, αφού δέχεται πλέον
πως έγιναν λάθη απο την Αστυνομία και απο την ίδια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όταν αναπαράγουμε μια είδηση με υλικό
που μας αποστέλλεται την προβάλουμε για να δείξουμε την εικόνα και όχι για να φανατίσουμε ή να δημιουργήσουμε κλίμα το
οποίο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Παρακαλούμε για την αναγνώριση των λαθών και την σωστή διατύπωση των ειδήσεων.

YASAL UYARI

Birçok Yunan televizyon kanalları, blogları ve diğer sayfalar İstanbul’dakı Rum okullar, Konsolosluk ve bireyler toplumu saldırılar
hakkında haberler karşı katliam hakkında yanlış haber oluşturmak paylaşıyorlar.
Türkiye’de bu gün artık bu hatalar kriz karşısında polis tarafından ve aynı tarafından yapılmıştır kabul yana, hükümetin kendisi
tarafından tanınan ifade özgürlüğü vardır. Eğer fanatizm için görüntü değil, göstermek için ya da yanlış yönde bir iklim yaratmak
için vitrin göndermek malzemelerle bir hikaye oynarken. Hataların tanınması ve haber doğru ifade için lütfen.

DISCLAIMER

Many Greek television networks, pages create false news about pogroms against the Greeks of İstanbul and news about attacks
on schools, Consulate and individuals. In Turkey these days there is freedom of expression, which is recognized by the
government itself, since now accepts that mistakes were made by the police and by the same in the face of crisis. When you play
a story with materials that you send to showcase to show the image and not to fanaticism or to create a climate that is in the wrong
direction. Please for the recognition of errors and the correct wording of the news.

Πηγή: omogeneia-turkey.com/