Το 53% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν ρήξη

Η Αριστερή Πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε αμέσως μετά τη συνάντηση Τσίπρα, Μέρκελ, Ολάντ συγκεκριμένη δημοσκόπηση και μάλιστα ένα μόνο σημείο της το οποίο αφορά στους ψηφοφόρους τη ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι σε ποσοστό 53% επιθυμούν τη ρήξη και όχι τη συμφωνία.

Μέσω Iskra παρουσιάζεται λοιπόν το τμήμα εκείνο της δημοσκόπησης του Alpha όπου το 53% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να δηλώνει ότι επιθυμεί τη “ρήξη” με τους πιστωτές και μόνο το 34% επιλέγει τη “συμφωνία”. Στο σύνολο των ερωτηθέντων το 50,2% απαντά ότι θέλει τη συμφωνία, ενώ το 37,4% επιθυμεί τη ρήξη, με το 12,4% να δηλώνει ότι δεν απαντά.

Μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύεται “το εύρημα είναι εντυπωσιακό και ίσως θα ήταν εντυπωσιακότερο αν το ερώτημα έθετε ξεχωριστά το ενδεχόμενο μιας «κακής» συμφωνίας”.