Η Λατινική αναγραφή του ονόματος στα ελληνικά Διαβατήρια

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Ένα ακόμη θέμα που απασχολούσε τους Απόδημους, αυτό του τρόπου αναγραφής του ονόματος στα ελληνικά Διαβατήρια, έχει επιλυθεί.

Πλέον η αναγραφή του ονόματος και του επιθέτου του ενδιαφερόμενου στο Διαβατήριο γίνεται με Λατινικούς χαρακτήρες, αυτόματα από το σύστημα.

Αυτό, παλαιότερα, λόγω της διαφορετικότητας της απεικόνισης του ονόματος π.χ. Georgios ή George ή Georgis καθώς και η κατάληξη – os στα γυναικεία επίθετα αντί –ou δημιουργούσε μύρια όσα προβλήματα στους κατόχους τους που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, να κάνουν αναλήψεις από Τράπεζες και πολλά ακόμη σοβαρά προβλήματα της καθημερινότητας!

Συγκεκριμένα όπως μας γράφει αναγνώστης της  Panhellenic Post, «in my old passports (from the 1960’s onwards) my name in Latin warendered as NICOLAS. Now they wanted to change it to NIKOLAOS, thus creating havoc in my personal and professional life abroad where I had existed and had all my affairs (banks, taxes, social security, etc) as NICOLAS. My daughters, born in Rome and registered there with my surname as ALEXANDRATOS, had to be renamed ALEXANDRATOU, again working havoc with their careers in England. I decided to challenge them at the courts and in the end they had to accept our names as they were in the old passports, after we remained 4 years without passports and €3000 in legal expenses».

Αλλά και σε παλαιότερη ανάρτηση των Νέων (28 Νοε. 2011) ο γνωστός ομογενής συγγραφέας Vassilis Alexakis, όπως είναι γνωστός στο Παρίσι όπου ζει και εργάζεται, είδε στο διαβατήριό του από τις ελληνικές αρχές (τη Διεύθυνση Διαβατηρίων) το όνομά του να αναγράφεται ως Vasileios, ήτοι μάλλον… Βαζιλέιος για τους Γάλλους, και ζήτησε να διορθωθεί με μια απολαυστική επιστολή του.

Πάντως αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Με την υπ’ αριθμό 4542/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  της 09/12/14 που διέτασσε το Υπουργείο Εσωτερικώννα εφαρμόσει το Νόμο που έλεγε ότι όταν έχεις παλιό Διαβατήριομε γραφή του ονόματός σου στα Λατινικά, με σύστημα διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζουν τώρα, τότε ο αιτών μπορεί να απαιτήσει να γραφτεί το όνομά του όπως ήταν στο παλιό Διαβατήριο.

Επομένως,  στο Διαβατήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο όπως εμφανίζονταν με την παλιά λατινογενή ορθογραφία. Για να γίνει αυτό, αρκεί η προσκόμιση στην Υπηρεσία Διαβατηρίων κάποιου παλιού έγγραφου με τη συγκεκριμένη μορφή αναγραφής του ονοματεπώνυμου ή η προσκόμιση του παλαιού Διαβατηρίου.

Αν τίποτα από τα δύο έχει  ο ενδιαφερόμενος, τότε το ονοματεπώνυμο γράφεται κανονικά με ότι βγάλει σήμερα το αυτόματο σύστημα, πλην, όμως, με μία υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος μπορεί κάτω από το όνομα με τη σύγχρονη γραφή,  να γραφτεί  «OR»  και  η ονομασία με την παλιά της μορφή.