Η Ελληνική Εταιρεία Αυστρίας Προσφέρει Ανθρωπιστική Βοήθεια στους Ομογενείς Πρόσφυγες από την Ουκρανία

 Η Ελληνική Εταιρεία Αυστρίας, συνεχίζοντας την ανθρωπιστική της δράση στο πλαίσιο της εκστρατείας «Παγκόσμιος Ελληνισμός – Ανθρωπιστική Βοήθεια Χωρίς Σύνορα», πραγματοποίησε μία δωρεά ειδών υγιεινής και πρώτης ανάγκης στην Ένωση Ελλήνων Ουκρανίας στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα αγαθά προορίζονται για τους πρόσφυγες από την ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας που κατέφυγαν στην Ελλάδα. Η πρόεδρος της Ένωσης, Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή, παρέλαβε το φορτίο την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερα πολύτιμη για τη συγκεκριμένη προσφορά κρίθηκε η συμβολή της φαρμακευτικής εταιρείας PHARMEX, καθώς και του Όμιλου διανομών Λιναρδάκη. Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αυστρίας, Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιατρών και συγγενικών επιστημών Αυστρίας «Ασκληπειός», δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες στους συνεργάτες μας, που υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, σε όσους ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση για βοήθεια, καθώς  και στις οργανώσεις Ελλήνων ομογενών που στηρίζουν την εκστρατεία. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι αυτή η βοήθεια παραδίδεται προσωπικά σε πρόσφυγες από την ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας».

Η Ελληνική Εταιρεία Αυστρίας, υπό την ηγεσία της Δρ. Όλγας Σαραντοπούλου, έχει προσφέρει ήδη από το καλοκαίρι ανθρωπιστική βοήθεια στους Έλληνες πρόσφυγες από την Ουκρανία που καταφθάνουν στη Σεβαστούπολη, συνεργαζόμενη με ομογενειακές οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκστρατεία «Παγκόσμιος Ελληνισμός – Ανθρωπιστική Βοήθεια Χωρίς Σύνορα». Μετρώντας 44 χρόνια ύπαρξης και δράσης, στο παρελθόν έχει προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου στο o.sarantopoulos@gmail.com .

Τηλ.: 00436763085313 (Viber/WhatsApp)

Ευχαριστήρια επιστολή της  προέδρου της Ένωσης Ελλήνων της Ουκρανίας στην Ελλάδα
Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή”

“Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης σας και προσβλέπουμε στην εθελοντική σας αρωγή
μελλοντικά και ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και ευημερία σε εσάς και την οικογένειά σας.
Αυτές οι πράξεις συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας θεωρούμε ότι στις σημερινές εποχές θα πρέπει να αναδεικνύονται ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιοι στηρίζουν με τις πράξεις τους τους Έλληνες της Ουκρανίας”, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε η “Ένωση Ελλήνων της Ουκρανίας στην Ελλάδα” στην Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως ακολούθως:

“Θεσσαλονίκη
06.02.23

Αρ.πρ. 90

Στην πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αυστρίας,

γραμματέα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
κα Όλγα Σαραντοπούλου


Αγαπητή κυρία Σαραντοπούλου,
Εξ ονόματος της Ένωσης Ελλήνων της Ουκρανίας στην Ελλάδα σας εκφράζουμε τις
θερμές ευχαριστίες μας για τη σημαντική δωρεά σας για την κάλυψη βασικών
αναγκών των πρωσφύγων από την Ουκρανία σε είδη καθαρισμού και σε προϊόντα
περιποίησης για το σώμα και τα μαλλιά.
Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι της αξιόλογης
και αξιέπαινης πράξης σας και προσβλέπουμε στην εθελοντική σας αρωγή
μελλοντικά και ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και ευημερία σε εσάς και την οικογένειά
σας.
Αυτές οι πράξεις συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας θεωρούμε ότι στις σημερινές
εποχές θα πρέπει να αναδεικνύονται ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιοι στηρίζουν με τις
πράξεις τους τους Έλληνες της Ουκρανίας.
Με εκτίμηση,
Η πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων
της Ουκρανίας στην Ελλάδα
Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή”

ευχαριστήριο γράμμα[245158]

 

PRESS RELEASE ENGLISH

 

Vienna , February 6, 2023

THE HELLENIC SOCIETY OF AUSTRIA OFFERS HUMANITARIAN AID TO THE GREEK REFUGEES FROM UKRAINE

The Hellenic Society of Austria, continuing its humanitarian action in the framework of the “Global Hellenism – Humanitarian Aid Without Borders” campaign, made a donation of hygiene and basic necessities to the Union of Greeks of Ukraine in Greece. The specific goods are intended for the refugees from the Greek diaspora of Ukraine who fled to Greece. The president of the Union, Alexandra Prochenko-Pitsatzi, received the cargo on Thursday, February 2, 2023, at her offices in Thessaloniki.

The contribution of the pharmaceutical company PHARMEX, as well as the Linardakis Distribution Group, was underlined as particularly important.The president of the Hellenic Society of Austria, Dr. Olga Sarantopoulos, Secretary of the World Council of Hellenism Abroad (SAE) and vice-president of the Association of Hellenic Physicians and Allied Sciences of Austria “Asklipios”, said: “We are grateful to our partners, who support this initiative, to those who immediately responded to the call for help, as and to the Greek diaspora organizations that support the campaign. The most important thing for us is that this aid is personally delivered to refugees from the Greek diaspora of Ukraine.”

The Hellenic Society of Austria, under the leadership of Dr. Olga Sarantopoulou, has already offered humanitarian aid to the Greek refugees from Ukraine arriving in Sevastopol since the summer, cooperating with expatriate organizations that participate in the “Global Hellenism – Humanitarian Aid Without Borders” campaign. Measuring 44 years of existence and action, the Hellenic Society in the past has provided humanitarian aid to those affected by natural disasters in Greece.

For any information you need, please contact Dr. Olga Sarantopoulos at 

o.sarantopoulos@gmail.com .

Tel.: 00436763085313 (Viber/WhatsApp)