«Κούρεμα» στον ΕΝΦΙΑ: Ποιες διορθώσεις στο Ε9 «ξεφουσκώνουν» το εκκαθαριστικό

Αθήνα.- Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν διορθώσεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας κι έτσι να αποφύγουν έξτρα χρεώσεις στον λογαριασμό για τον ΕΝΦΙΑ του 2023, που καταφθάνει μέσα στον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, φέτος είναι η τελευταία χρονιά που φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά όλους τους κωδικούς του εντύπου Ε9, όπου καταγράφεται η περιουσιακή τους κατάσταση, να αντιπαραβάλουν τα στοιχεία της ταυτότητας των ακινήτων με τα πραγματικά και εφόσον διαπιστώσουν διαφορές να διορθώσουν τα στοιχεία στο Ε9 υποβάλλοντας τροποιητική δήλωση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Από του χρόνου, μετά και την ψήφιση των διατάξεων που ενσωματώνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που είναι σε διαδικασία στη Βουλή, οι διορθώσεις στο Ε9 θα γίνονται αυτόματα, ενώ κάθε φορά που γίνεται ένα συμβόλαιο, οι μεταβολές θα περνούν στο περιουσιολόγιο.

Για φέτος, πάντως, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να δίεξουν ιδιαίτερη προσοχή εφόσον είχαν μεταβολές στην περιουσία τους μέσα στο 2022 δηλαδή πούλησαν η αγόρασαν ακίνητο, απέκτησαν ακίνητο με γονική παροχή, δωρεά η κληρονομιά η άλλαξαν τα δικαιώματα επί ακινήτων που κατείχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Επισημαίνεται ότι όσοι διορθώνουν στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους με εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 δεν επιβαρύνονται με το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ αλλά δεν γλιτώνουν τον έξτρα φόρο που θα προκύψει σε περίπτωση δήλωσης «ξεχασμένων» τετραγωνικών μέτρων.

Επισημαίνεται ότι το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ έχει καταργηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη των περιοχών των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο.

Τα λάθη κοστίζουν

Με διόρθωση λαθών, πάντως, ή παραλείψεων στο Ε9 οι φορολογούμενοι μπορούν να αποφύγουν επιβαρύνσεις στο εκκαθαριστικό του φετινού ΕΝΦΙΑ από 20% έως και 90%.

Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν στη δήλωση Ε9:

  1. Την ορθή δήλωση ορόφου καθώς σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο και συνεπώς το ποσό αυξάνεται.

  2. Τη ορθή καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς  φορολογούμενοι που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων θα χρεωθούν με επιπλέον ΕΝΦΙΑ αν στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9. Το λάθος αυτό μπορεί να εντοπιστεί και να διορθωθεί με έναν απλό έλεγχο στον κωδικό που αναγράφεται στη στήλη 15 ή στη στήλη 19 του πίνακα 1 του Ε9 αν πρόκειται για κτίσμα ή οικόπεδο εντός σχεδίου ή στη στήλη 18 του πίνακα 2 του Ε9, αν πρόκειται για αγροτεμάχιο. Αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εντοπίζει κάποιο λάθος σε μια από τις παραπάνω στήλες θα πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9 και να δηλώσει τα στοιχεία του ακινήτου συμπληρώνοντας ορθά τη στήλη για το εμπράγματο δικαίωμα.

  3. Την ορθή καταγραφή των ποσοστών συνιδιοκτησίας καθώς εάν δεν έχει αναγραφεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή έχει αναγραφεί λανθασμένο ποσοστό συνιδιοκτησίας η ΑΑΔΕ υπολογίζει ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%, δηλαδή ότι όλο το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο οπότε χρεώνει στον φορολογούμενο ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου.

  4. Επίσης θα πρέπει να αποφευχθεί ένα πιθανό λάθος που αφορά τη δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων με αποτέλεσμα να υπολογίζεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Ένα ακόμα λάθος έχει να κάνει με δήλωση των υπογείων επιφανειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης ή του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις με αναγραφή περισσότερων τετραγωνικών μέτρων για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

  5. Επίσης θα πρέπει να αποφευχθεί λάθος στην αναγραφή του έτους κατασκευής για παλαιό κτίσμα καθώς αυτό προκαλεί έξτρα χρέωση. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής παλαιότητας 0,8, πράγμα που σημαίνει ότι για αυτά τα ακίνητα υπάρχει έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ. Επίσης για κτίρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,6, δηλαδή έκπτωση 40% στον ΕΝΦΙΑ.

  6. Επίσης θα πρέπει να δηλώνονται σωστά κενά ή ημιτελή κτίσματα καθώς με βάση το ισχύον καθεστώς οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.

  7. Σε σχέση με κτίσματα εντός αγροτεμαχίων τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην περιγραφή και χρήση του κτίσματος που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο πολλαπλασιάζουν έως πέντε φορές το ποσό του ΕΝΦΙΑ. Κι αυτό γιατί ο νόμος νομοθεσία προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε περίπτωση που το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη.

Τα 10 βήματα των διορθώσεων

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ξέρουν ότι μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα του Περιουσιολογίου θα κάνουν τα εξής βήματα:

1.  Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9

2. Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης

3. Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

4. Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

5. Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου

6. Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

7. Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος

8. Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.

9. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.  10. Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.

Πηγή: Reporter.gr