ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ – Panhellenic Post (PHP)

Την παρουσία της PanHellenic Post χαιρετίζω με συγκίνηση, διότι βρέθηκα μπροστά στο καλό αποτέλεσμα, με ικανοποίηση, διότι βλέπω εκπλήρωση προσδοκίας, με ελπίδα για την επιτυχή προβολή-προώθηση – λύση προβλημάτων των αποδήμων Ελλήνων και με βεβαιότητα ότι θα έχει πλήρη επιτυχία η όλη προσπάθεια, την οποία εύχομαι ολόψυχα και την  περιμένω.

Η ΡΗΡ, από συγκροτήσεως, σκοπεύει ορθά και πετυχαίνει να φέρνει τους Έλληνες της διασποράς κοντά τον ένα με τον άλλο, να τους ενώνει με το μητροπολιτικό κέντρο, και, ακόμη, να φέρνει σε επαφή, συσχέτηση, αλληλογνωριμία, Έλληνες κάθε τόπου της γης, και, περαιτέρω, να καλύπτει ανάγκες τους,  που αρχίζουν από τη λαχτάρα της εγγύτητας με ό,τι ελληνικό.

Κάθε δραστηριότητα, επιχειρηματική ή άλλη, αν περιέχει ή καταλήγει σε σκοπούς σχετιζόμενους  με τον ελληνισμό της διασποράς πρέπει να είναι αποδεκτή και στεγάσιμη από την ΡΗΡ, ως ενταγμένη στους σκοπούς και στα ενδιαφέροντά της.  Γι αυτό, υποχρέωση φροντίδας όλων είναι η ΡΗΡ να είναι πάντα ζωντανή, δραστήρια, φρέσκια, να κάνει σωστές επικεντρώσεις και εξακτινώσεις σε  ό,τι εκφράζει τον ελληνισμό του κόσμου.

Η Ελλάδα σήμερα περνάει κρίση δραματικού βαθμού, που προκλήθηκε από κακές συγκυρίες, αλλά, πρωτευόντως, από την ανικανότητα των ηγεσιών όλων των φορέων εξουσίας της χώρας διαχρονικά. Και από την «μικρότητα» αυτών των «ηγετών» που κινήθηκαν χωρίς συναίθηση, χωρίς συνειδητοποίηση του βάρους της κληρονομιάς του ελληνισμού, που υποχρεώνει σε ειδικές –ιδιόρρυθμες συμπεριφορές «μυσταγωγικού» τύπου και ιεροτελεστίας.  Αυτή τη θέση αξιώνουν οι εκφράσεις μυριάδων σοφών και επιστημόνων του κόσμου αναφερόμενοι στην προσφορά του ελληνισμού στην ανθρωπότητα.

Η συνεισφορά αυτή του Ελληνισμού στα «συμπόσια» της ανθρωπότητος, όπως λογίζεται και όπως αναγνωρίζεται ως συμβολή στην πνευματικήκαι στην πολιτιστική συνδαιτυσία της ανθρωπότητας, ανάγει κάθε φορέα που την εκφράζει σε “έπαλξη” του ελληνισμού.

Ως τέτοια έπαλξη αντιλαμβάνομαι την ΡΗΡ καιθ ως έπαλξη πρέπει να υποστηρίζεται, τόσο με τη μετοχή και παρουσία στη δικτύωση που αυτή προσφέρει, όσο και οικονομικά, αλλά και καθοιονδήποτε άλλο τρόπο, για να εξελίσσεται θετικά και γόνιμα.

Είναι έντονη η πεποίθηση ότι η ΡΗΡ θα καλύψει σύντομα όλα όσα ενδιαφέρουν την ομογένεια και αυτά είναι πολλά. Θα αναφερθούν, εδώ, μερικές σκέψεις:

α)Τον  Έλληνα τον ενδιαφέρουν οι επιτυχημένοι ομογενείς του κόσμου και, από την άλλη πλευρά, οι προκόψαντες,  θέλουν να δείξουν το παράδειγμά τους και να τονώσουν το ηθικό και τη διάθεση για δράση των Συνελλήνων. Η ΡΗΡ μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σ΄αυτό.

Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους «φτασμένους» ως δασκάλους μας στην Ελλάδα, θα είχαμε να ωφεληθούμε σε πολλά, ιδίως τώρα στην κρίση. Οι επιτυχημένοι είναι επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ερευνητές  και διδάσκοντες καθηγητές.

Όλων αυτών η συγκέντρωση των βιογραφικών και ,αφετέρου, τα προφίλ- τα αναπτύγματα των ελληνόκτητων επιχειρήσεων και ομίλων, κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των ανά τον κόσμο Ναυτηλωμένων Ελλήνων, είναι μεγάλης σημασίας για τον Ελληνισμό. (Το επιχειρώ με ομάδα συνεργατών, στο e-mail  Konzaxarakis@gmail.com.)

Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με αυτούς τους σημαντικούς Έλληνες του κόσμου, είναι μέσω της ΡΗΡ. Η ΡΗΡ μπορεί να γίνει το forum των «επιτυχημένων Ελλήνων της Διασποράς».

β) Οι απόδημοι έδειξαν προθυμία και αρέσκεια να μεταφέρουν στη γενέτειρα αρεστά σ΄αυτούς και να τα διαδίδουν μέσω της ΡΗΡ, αφού αυτή με τον καιρό θα γίνει η εφημερίδα τους.

γ) Οι έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια του κόσμου, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα σήμερα με την κρίση, ενώ απαιτείται να πολλαπλασιαστούν. Το ενδιαφέρον της ΡΗΡ θα ωφελήσει.

δ) Η Εμπορική Ναυτιλία των Ελλήνων κατέχει πρωτεύουσα θέση στον κόσμο. Τα ελληνικά πληρώματα  των καραβιών  θα έχουν την ευχέρεια της άμεσης επικοινωνίας με όσα τους προσφέρει η ΡΗΡ και ίσως με μία δυνατότητα χρησιμοποίησης μεγάλης οθόνης θα έχουν ομαδική παρακολούθηση και συντροφιά, αντιμετωπίζοπντας, έτσι, την απομόνωση στα μακροχρόνια ταξίδια τους . (Με ειδικές προσπάθειες αυτό μπορεί να αποτελέσει μία αξιοπρόσεκτη πρωτοτυπία). Εξ άλλου, οι ναυτικοί μας, κινούμενοι στα λιμάνια του κόσμου, μπορούν, εντασσόμενοι στο δίκτυο της ΡΗΡ να επιτυγχάνουν συναντήσεις και να εξυπηρετούν δραστηριότητες εμπορικές ή κοινωνικές.

ε) Το ανάπτυγμα της φιλανθρωπίας των Ελλήνων φθάνει μέχρι και σε πολύ απίθανες γωνιές της γης.  Μέσω της ΡΗΡ μπορούν να υποδειχθούν νέοι τρόποι προσφοράς. Με την ευκαιρία τούτη προτείνω αντί χρηματικών χορηγήσεων και δημιουργίας συσιτίων, να υποβοηθηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα των εντοπίων (κατά τη ρήση «αντί να προσφέρεις ψάρι, μάθε τον δυστυχή άνθρωπο να ψαρεύει»).

Έτσι, αν σε μία περιοχή εκτρέφονται  ζώα, επιχορηγείται μία οικογένεια με το αντίτιμο αγοράς δέκα μικρών ζώων (προβάτων ή αιγών) τα οποία εντάσσονται σε ποίμνιο οργανωμένο και αποδίδουν στον ιδιοκτήτη τους  (των ζώων) ετησίως  τρία αρνιά-κατσίκια (15-20 κιλά κρέας) και 100 λίτρα γάλακτος. Τη φύλαξη, τροφή , φάρμακα, ασφάλιση έχει ο κτηνοτρόφος που διατηρεί το ποίμνιο. Αυτή η οικονομική σχέση υπολογίστηκε  ότι ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει από δωρητή ομογενή προς αναξιοπαθούντα της γενέτειράς του (συμβουλές-οδηγίες-υπόδειγμα σύμβασης δωρεάς μέσω της ΡΗΡ). Περαιτέρω οδηγίες για την οργάνωση ποινμιοστασίου σε φτωχές χώρες από ιεραποστολικά δρώντες , προϋποθέτουν στοιχεία και επικοινωνία μέσω της ΡΗΡ.

στ) Πρόβλήμα σοβαρό αντιμετωπίζουν ομογενείς της ευρείας διασποράς σε απομακρυσμένες περιοχές με λίγους  Έλληνες, στον εφοδιασμό τους με κατάλληλα ελληνικά βιβλία. Πέρα από τα σχολικά για τους μαθητές, δεν διατίθενται σύμβουλοι που να υποδείξουν το βιβλίο που ένα άτομο, μια οικογένεια ελληνική χρειάζονται για να συντηρούν τη γλώσσα, να επιχειρηματολογούν  σε «αντιδικίες» για εθνικά θέματα, να ευχαριστιούνται διαβάζοντας.

Εκτός της επιλογής-επιθυμίας ορισμένων βιβλίων, η προμήθεια και αποστολή είναι όχι εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν περιπτώσεις  που και στην πανεπιστημιούπολη Βοστώνης, Έλληνες είχαν μεγάλη δυσκολία να προμηθευτούν σχολικά βιβλία.

Σημειώνεται  ότι το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας ίσως διαθέτειο κάποια πλεονάσματα  εκπαιδευτικών βιβλίων  (που κάποτε πολτοποιούνται) χρησίμων για οικογένειες εργαζομένων – δραστηριοποιημένων στις εσχατιές της Γης, που θα χαίρονταν αφάνταστα  αν τα αποκτούσαν. Εκεί η δίψα για μάθηση από ελληνικά κείμενα είναι έντονη.

ζ) Ανάγκες ομογενών για τακτοποιήσεις κληρονομικών , ιδιοκτησιακών, φορολογικών ή άλλων, θα μπορούσαν να ικανοποιούνται με τη βοήθεια εθελοντών και μεσολάβηση της ΡΗΡ.  Θεωρείται σημαντική μια τέτοια προσφορά σε ομογενείς.

η) Τέλος, η ΡΗΡ μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση περιηγήσεων Τουρισμού στην Ελλάδα ομογενών, αν εκδηλωθεί αντίστοιχη επιθυμία.

Καλή επιτυχία στην ΡΗΡ.

Κων. Ζαχαράκης

Υποστράτηγος ε.α.

Νομικός-Πρόεδρος Λέσχης Πολιτών Βορείων Προαστείων Αθήνας.

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε