Οι Ιταλοί επιλέγουν τα ελληνικά προϊόντα

Με μερίδιο 22% σε αξία εξαγωγών η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση των ελληνικών εξαγωγικών προορισμών, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με 11%, οι ΗΠΑ, η Βουλγαρία και η Μεγάλη Βρετανία με 5%, η Κύπρος και η Ολλανδία με 4%.

Ως προς τους προορισμούς των συνολικών ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, αύξηση καταγράφεται για τις χώρες της ΕΕ (+1,3%), κυρίως λόγω των καλύτερων επιδόσεων των χωρών της Ευρωζώνης (+2,2%). Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές προς τις χώρες του G7 (-4,3%), ενώ μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρούνται στις εξαγωγές προς τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC (-18%), τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (-16,3%) και τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης (-14,7%).

Αύξηση στις BRICS
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των εξαγωγών που παρατηρείται προς τις αναδυόμενες BRICS (17,3%), κυρίως λόγω της ανόδου των εξαγωγικών επιδόσεων προς την Κίνα και τη Βραζιλία δευτερευόντως.

Πάντως, οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2016 είναι οι χαμηλότερες από το 2012, τόσο σε συνολική αξία εξαγωγών όσο και σε αξία, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, γεγονός που στερεί δυνατότητες εξόδου της οικονομίας από την ύφεση.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου, η συνολική αξία των εξαγωγών υποχώρησε κατά 8,1% και κάτω από το όριο των 12 δισ. ευρώ (11,8 δισ. ευρώ φέτος έναντι 12,8 δισ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015). Μείωση προκύπτει πλέον για τις εξαγωγές ακόμη κι αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (-1,4%, ή 119 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο).

Πέραν του θετικού πρόσημου που εμφανίζουν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, όλες οι μεγάλες κατηγορίες έχουν αρνητικό.

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική μείωση οφείλεται στη σημαντική πτώση των εξαγωγών καυσίμων (κατά -24,1%). Σημαντικά μειωμένες εμφανίζονται και οι εξαγωγές πρώτων υλών (-14,5%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα (κατά -25,7%), ενώ οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, που αποτελούν πλέον το 46,5% των συνολικών εξαγωγών, υφίστανται πιέσεις (-2,1%).

Ενδεικτικό δε της αστάθειας στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας είναι και το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2016, σε επίπεδο συνολικής αξίας εισαγωγών καταγράφεται συνέχιση στην πτωτική πορεία τους (-4,1%, στα 20.914,9 εκατ. ευρώ έναντι 21.798,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015).

Ωστόσο, η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει αύξηση 1,56%, ή κατά 249,3 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να αυξηθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 1,7%, στα 9,11 δισ. ευρώ (από 8,96 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2015). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 5,3%.

Europolitis.eu