Ταυτόχρονη ανάρτηση για το 1821 σε Νάπολη, Αθήνα και Λευκωσία/ Ιτ.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου 2021,  γίνεται η ανάρτηση ταυτόχρονα στη Νάπολη, στην Αθήνα και στη Λευκωσία Για τα σποτάκια προβολής της παράλληλης Έκθεσης ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, μια συνεργασία του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος (Αθήνα) και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Λευκωσία). Στις 12 ακριβώς ώρα Ελλάδος αναρτήθηκαν δύο βίντεο σε διάστημα πέντε λεπτών στη σελίδα fb του Αρχείου https://www.facebook.com/archiviodistatonapoli με συνοδευτικά σε τέσσερεις γλώσσες κείμενα τα οποία μπορούν να αναρτηθούν και σε άλλες σελίδες fb. Επίσης είναι και στον ιστότοπο του Αρχείου https://www.archiviodistatonapoli.it και στο κανάλι youtube του Αρχείου.

/ΙΤ

L’Archivio di Stato di Napoli, gli Archivi Generali della Grecia e la Società di Studi Ciprioti vi offrono una breve anteprima della mostra virtuale “Napoli e il Risorgimento greco. 1821 – 2021”. Dal 15 marzo prossimo

sarà possibile vedere oltre 150 documenti disposti nelle stanze dell’Archivio di Stato di Napoli visitabili attraverso un virtual tour. Seguiteci! To Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών παρουσιάζουν

μια πρόγευση της ψηφιακής ΄Εκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021¨. Από τις 15 Μαρτίου μπορείτε να δείτε, μέσω εικονικής περιήγησης, περισσότερα από 150 τεκμήρια στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης. Ακολουθήστε μας! Les Archives d’Etat

de Naples, les Archives Généraux de la Grèce et la Société des Etudes Chypriotes vous offrent un bref aperçu de l’exposition virtuelle NAPLES ET LA RENAISSANCE NATIONALE GRECQUE. 1821-2021. A partir du 15 Mars prochain vous pourrez visionner plus de 150 documents

disposés dans les salles des Archives d’Etat de Naples et accessibles à travers un tour virtuel. Suivez-nous! The State Archives of Naples, the General State Archives of Greece and the Society of Cypriot Studies offer you a short overview of the online exhibition

NAPLES AND THE GREEK NATIONAL RENAISSANCE. 1821-2021. As from March the 15th you will be able to view over 150 documents present in the halls of the State Archives of Naples and accessible through a virtual tour. Follow us!

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε