Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Σημασία δεν έχει με ποιόν βρίσκεσαι,

αλλά με ποιόν χάνεσαι…