Αγορά νέου σκάφους 40 μέτρων για το Λιμενικό

Με μία σειρά νέων προμηθειών που είτε οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει, είτε δρομολογούνται και με χρηματοδότηση από κατάλληλα ευρωπαϊκά προγράμματα και ταμεία, η Ελλάδα επιχειρεί να οργανωθεί σε επίπεδο τεχνολογικού εξολλισμού κι εφαρμογών, ώστε ν’ αποκρουστεί η από θάλασσα παράνομη μετανάστευση και κατ’ επέκταση οι καθημερινές πλέον “αποβάσεις” δύστυχων ψυχών σε ελληνι΄κά νησιά και βραχονησίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr,ήδη βρίσκεται σε ισχύ η προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός πλοίου- ραντάρ ανοιχτής θαλάσης μήκους 40 έως 50 μέτρων προϋπολογισμένου κόστους 40.000.000 ευρώ, που θα ενσωματωθεί στο στόλο του Λιμενικού με αποστολή τον εντοπισμό των λέμβων που θ’ αποπειρώνται να εισέλθουν στα ελληνικά ύδατα αλλά και επιτήρηση της ΑΟΖ. Το σύγχρονο με ηλεκτρονικό εξοπλισμό σκάφος θα διαθέτει εκτός των άλλων θερμικές κάμερες και πυροβόλα. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση ώστε ν’ αποφευχθεί η χρονοβόρα παραπομπή του θέματος στη διακομματική επιτροπή. Τέτοιο πλοίο ανοιχτής θάλασσας υπάρχει, πλην όμως είναι γερασμένο και με ξεπερασμένο εξοπλισμό.

Στη διάθεση του Λιμενικού υπάρχουν ήδη 6 σκάφη, τα οποία όμως μπορούν να πραγματοποιήσουν περιπολίες έρευνας σε παράκτιες περιοχές της νησιωτικής χώρας.

Ραντάρ στις βραχονησίδες

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του bloko.gr έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη με την ονομασία “σύστημα επιτήρησης ραντάρ στο βόρειο Αιγαίο”, το οποίο έχει ήδη επιλέξει τα σημεία και τις βραχονησίδες εκείνες στις οποίες θα τοποθετηθούν ειδικά ραντάρ τα οποία θα σημάνουν alert στην περίπτωση εντοπισμού μη πιστοποιημένων πλεύσεων και το συνολικό κόστος προμήθειας προϋπολογίζεται στα 2.000.000 ευρώ.
Για το νότιο Αιγαίο, εκπονείται σε συνεργασία με τον Frontex άλλη μελέτη με την ονομασία “σύστημα επιτήρησης θαλασσίων συνόρων” με πάνω κάτω ίδιες προδιαγραφές αλλά πιο εξελιγμένα συστήματα προϋπολογισμένης δαπάνης 3.500.00 ευρώ.