Το ΑΣΕΠ προκήρυξε τη διαδικασία για 186 θέσεις στις εφορίες

Εκδόθηκε από τοΑΣΕΠ η 1Κ/2013 προκήρυξη που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών.

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 3 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και λήγει με την πάροδο της 17ης Απριλίου 2013. Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Περιφερειακές Ενότητες και τις Περιφέρειες της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες» – «Αίτηση Συμμετοχής».
Στη συνέχεια η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2013, Κατηγορία: Π.Ε., Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115.10.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Απριλίου 2013.

NewsIt.gr