Δημοπρασία 6μηνων εντόκων 1 Δισ. Ευρώ στις 8 Απριλίου

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, πρόκειται να προχωρήσει στις 8 Απριλίου το Ελληνικό Δημόσιο…
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωση ο ΟΔΔΗΧ, την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 10 Οκτωβρίου 2014.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 (Τ+3).
Πηγή : protothema.gr