Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Δειλός είναι αυτός

που δεν μπορεί

να δείξει την αγάπη!

Αυτό είναι προνόμιο των γενναίων!

Μ. Γκάντι