Συνέντευξη στην PHP του Πρυτάνεως Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ανδρέα Φλώρου για την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων στην Κέρκυρα

Ο Πρύτανης Ιόνιου Πανεπιστημίου κ. Ανδρέας Φλώρος.

  • Αποκλειστικά στον Νίκο Σουτόπουλο και την ΡΗΡ

Στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η 102η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Για τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο μίλησε, αποκλειστικά στην ΡΗΡ, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος.

  • Κ. Πρύτανη, πείτε μας σχετικά με τους σκοπούς, τη θεματολογία και τους προσδοκόμενους στόχους σε αυτή την 102η Σύνοδο των Πρυτάνεων ελληνικών Α.Ε.Ι. στην Κέρκυρα;

Η θεματολογία των Συνόδων Πρυτάνεων παραδοσιακά περιλαμβάνει τεχνικές συζητήσεις επί της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας αλλά και επί θεμάτων καλών πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να δοθεί μία προτεραιοποίηση στα θέματα, τα οποία στη συνέχεια εισάγονται προς συζήτηση στη σύνοδο πρυτάνεων καθεαυτού και οι πρυτάνεις θέτουνε θέματα προτεραιοποιημένα προς την πολιτική ηγεσία.

Αυτή την εποχή τα θέματα που απασχολούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, σχετίζονται με την υποχρηματοδότηση, με την υποστελέχωση, με το γεγονός ότι η καινούρια νομοθεσία επιβάλλει τη δημιουργία πολλών νέων διοικητικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης του ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού ερευνητικού έργου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο η στελέχωση αυτών να πραγματοποιηθεί με το υφιστάμενο προσωπικό.

Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν οι κατάλληλοι πόροι έτσι ώστε να ενισχυθεί το διοικητικό προσωπικό, να καλυφθούν οι αναχωρήσεις, οι αποχωρήσεις, οι αφυπηρετήσεις του διδακτικού προσωπικού που γίνονται κάθε χρόνο από ικανό αριθμό συναδέλφων πανεπιστημιακών και να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες προσωπικού που λείπει αυτή τη στιγμή από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη σύνοδος πρυτάνεων ασχολείται με θέματα αειφορίας, δηλαδή το πως τα πανεπιστήμια μπορούν να καλύψουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της κάρτας αειφορίας που έχει καταρτιστεί  και την οποία θα συζητήσουμε να επεκταθεί και σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος, η Αλβανία και άλλες γειτονικές χώρες.

Άλλο ένα θέμα που έχει αναδειχθεί τελευταία είναι αυτό των καλλιτεχνικών σπουδών, συζητούσαμε ήδη το ζητούμενο της διαβάθμισης των καλλιτεχνικών σχολών εντός του εθνικού πλαισίου προσόντων όπως για παράδειγμα το επίπεδο 5.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που τονίστηκε είναι όποια απόπειρα γίνει να δημιουργηθούν σχολές καινούριες παραστατικών τεχνών, εκτός από αυτές που ήδη λειτουργούν, αυτό θα πρέπει να γίνει υπό τη διοικητική και νομική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, βάσει των κανόνων που ισχύουν για τα ελληνικά πανεπιστήμια και ενδεχομένως αυτές οι σχολές να ενσωματωθούν σε πανεπιστήμια που έχουν ενδιαφέρον για αυτά τα αντικείμενα.

  • Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σήμερα είναι ένα περιφερειακό αλλά όχι περιθωριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα, που αξιοποιεί άριστα τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και ανέρχεται δυναμικά με σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα στο εγχώριο αλλά και το διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Ποιοι είναι άλλοι στόχοι του Ιόνιου Πανεπιστήμιου για το μέλλον του ;

    Ο Πρύτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου Ανδρ, Φλώρος (δεξιά) με τον συνεργάτη μας Νικ. Σουτόπουλο.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα πολυνησιωτικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, όπως και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο εκτίνεται σε τέσσερα νησιά και πέντε πόλεις, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είχαμε ως στοίχημα εξαρχής, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του, να το αναδείξουμε, γιατί έχει μία ιδιαίτερη δυναμική, έχει ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα, υπηρετεί με πολύ μεγάλη πιστότητα και ενδιαφέρον όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αυτός είναι ένας στόχος τον οποίο έχουμε αναδείξει και επίσης θέλουμε να καταστήσουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έναν αξιόπιστο συνομιλητή μεταξύ όλων των άλλων πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε θέματα που απασχολούν κυρίαρχα την περιφέρεια και ταυτόχρονα να συνεισφέρουμε και στο μοντέλο λειτουργίας των πανεπιστημίων με τεκμηριωμένες απόψεις, με ιδέες, με προτάσεις, σε σχέση με το πως τα πανεπιστήμια της Ελλάδας μπορούν να βρουν πολύ σταθερά βήματα στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές γίγνεσθαι.

  • Κ. Φλώρο, πείτε μας για το νέο γραφείο του ακαδημαϊκού ιδρύματός σας στη Νέα Υόρκη, που αφορά την ομογένεια και τους αναγνώστες της ΡΗΡ ;

Το γραφείο μας στη Νέα Υόρκη, ως διοικητικός κόμβος προέκυψε από τις πολύ καλές και ενεργές συνεργασίες με πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 27 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι στην πόλη της Νέας Υόρκης. Θέλω να ευχαριστήσω την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και την ενορία του Αγίου Σπυρίδωνα που προσέφερε το χώρο για να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο γραφείο και θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι η απαρχή για νέες συνεργασίες του Ιονίου Πανεπιστημίου αλλά ενδεχομένως και άλλων πανεπιστημίων της χώρας.